​להלן רשימת מקומות הסגר מאושרים ומורשים להחזקת מקנה, בקר ו/או צאן,  מיבוא בהסגר לפי תקנות מחלות בעלי חיים (יבוא בעלי חיים), תשל"ד – 1974.

לרשימת מקומות ההסגר

 

 

חשד למחלת הפה והטלפיים בצפון רמת הגולן (חרמון), הודעה מספר - 1https://www.moag.gov.il/vet/Yechidot/VetBasade/Pirsumim/2018/Pages/pe_tlafaim_hermon.aspxחשד למחלת הפה והטלפיים בצפון רמת הגולן (חרמון), הודעה מספר - 1
נוהל פיקוח על מתקנים סגורים לגידול דגי קוי החופשיים מנגיף הרפס של קויhttps://www.moag.gov.il/vet/hukim/nehalim/Pages/nohal_mitkanim_sgurim_01-11-18.aspxנוהל פיקוח על מתקנים סגורים לגידול דגי קוי החופשיים מנגיף הרפס של קוי
נוהל פיקוח טרום יצוא של דגים חייםhttps://www.moag.gov.il/vet/hukim/nehalim/Pages/nohal_pikuah_dagim_haim-29-10-18.aspxנוהל פיקוח טרום יצוא של דגים חיים