יבוא מקנה

 

 

דו"ח יבוא מקנה לחודשים ינואר-נובמבר 2018https://www.moag.gov.il/vet/Yechidot/inport export/knisa_yetsia_hayot_mahmad/yevu_mikne/Pages/yevu_mikne_1-10-2018.aspxדו"ח יבוא מקנה לחודשים ינואר-נובמבר 2018
דו"ח יבוא מקנה לחודשים ינואר-אוקטובר 2018https://www.moag.gov.il/vet/Yechidot/inport export/knisa_yetsia_hayot_mahmad/yevu_mikne/Pages/yevu_mikne_10-18.aspxדו"ח יבוא מקנה לחודשים ינואר-אוקטובר 2018
דו"ח יבוא מקנה לחודשים ינואר-ספטמבר 2018https://www.moag.gov.il/vet/Yechidot/inport export/knisa_yetsia_hayot_mahmad/yevu_mikne/Pages/yevu_mikne_9-18.aspxדו"ח יבוא מקנה לחודשים ינואר-ספטמבר 2018
דו"ח יבוא מקנה לחודשים ינואר-אוגוסט 2018https://www.moag.gov.il/vet/Yechidot/inport export/knisa_yetsia_hayot_mahmad/yevu_mikne/Pages/yevu_mikne_july_2018.aspxדו"ח יבוא מקנה לחודשים ינואר-אוגוסט 2018
הוראות השירותים הווטרינריים בנושא רווחת בעלי חיים בהובלה ימית ואווירית של בקר וצאןhttps://www.moag.gov.il/vet/Yechidot/inport export/knisa_yetsia_hayot_mahmad/yevu_mikne/Pages/hovala_yamit_avirit-horaa.aspxהוראות השירותים הווטרינריים בנושא רווחת בעלי חיים בהובלה ימית ואווירית של בקר וצאן
מכתב ליבואני בקר וצאן בנושא רווחת בקר וצאן בהובלה ימית ואוויריתhttps://www.moag.gov.il/vet/Yechidot/inport export/knisa_yetsia_hayot_mahmad/yevu_mikne/Pages/michtav_hoval_yamit_avirit.aspxמכתב ליבואני בקר וצאן בנושא רווחת בקר וצאן בהובלה ימית ואווירית
דו"ח יבוא מקנה לחודשים ינואר-דצמבר, 2017https://www.moag.gov.il/vet/Yechidot/inport export/knisa_yetsia_hayot_mahmad/yevu_mikne/Pages/yevu_mikne_jan-dec_2017.aspxדו"ח יבוא מקנה לחודשים ינואר-דצמבר, 2017
Import procedure - תהליך יבוא מקנהhttps://www.moag.gov.il/vet/Yechidot/inport export/knisa_yetsia_hayot_mahmad/yevu_mikne/Pages/Import-procedure.aspxImport procedure - תהליך יבוא מקנה
דו"ח יבוא בקר וצאן לחודשים ינואר - דצמבר, 2016https://www.moag.gov.il/vet/Yechidot/inport export/knisa_yetsia_hayot_mahmad/yevu_mikne/Pages/import_12_2016.aspxדו"ח יבוא בקר וצאן לחודשים ינואר - דצמבר, 2016
הודעה סגירת תחנת הסגר רמלהhttps://www.moag.gov.il/vet/Yechidot/inport export/knisa_yetsia_hayot_mahmad/yevu_mikne/Pages/hesger_ramla-170117.aspxהודעה סגירת תחנת הסגר רמלה
טופס בקשה ליבוא מקנה 2016https://www.moag.gov.il/vet/Yechidot/inport export/knisa_yetsia_hayot_mahmad/yevu_mikne/Pages/yevu_mikne_2016.aspxטופס בקשה ליבוא מקנה 2016טופס בקשה ליבוא מקנה 2016
דו"ח יבוא בקר לחודשים ינואר-דצמבר 2015https://www.moag.gov.il/vet/Yechidot/inport export/knisa_yetsia_hayot_mahmad/yevu_mikne/Pages/yevu_mikne_2015.aspxדו"ח יבוא בקר לחודשים ינואר-דצמבר 2015דו"ח יבוא בקר לחודשים ינואר-דצמבר 2015
דו"ח יבוא מקנה לשנת 2014https://www.moag.gov.il/vet/Yechidot/inport export/knisa_yetsia_hayot_mahmad/yevu_mikne/Pages/import_1214.aspxדו"ח יבוא מקנה לשנת 2014דוח יבוא מקנה לשנת 2014
הסדר פינוי וכילוי פגרי בקרhttps://www.moag.gov.il/vet/Yechidot/inport export/knisa_yetsia_hayot_mahmad/yevu_mikne/Pages/pinuy_kiluy_pigrey_bakar.aspxהסדר פינוי וכילוי פגרי בקרהסדר פינוי וכילוי פגרי בקר
נוהל וטופס בקשה להקצאת מועדי אכלוס במקום / תחנת הסגר למקנה מיובא - 2014https://www.moag.gov.il/vet/Yechidot/inport export/knisa_yetsia_hayot_mahmad/yevu_mikne/Pages/mikne_meyuba_2014.aspxנוהל וטופס בקשה להקצאת מועדי אכלוס במקום / תחנת הסגר למקנה מיובא - 2014נוהל וטופס בקשה להקצאת מועדי אכלוס במקום / תחנת הסגר למקנה מיובא
דו"ח יבוא בקר וצאן לחודשים ינואר - דצמבר, 2012https://www.moag.gov.il/vet/Yechidot/inport export/knisa_yetsia_hayot_mahmad/yevu_mikne/Pages/evu_bakar_tzon_2012.aspxדו"ח יבוא בקר וצאן לחודשים ינואר - דצמבר, 2012דו"ח יבוא בקר וצאן לחודשים ינואר
יבוא בקר וצאן 2011https://www.moag.gov.il/vet/Yechidot/inport export/knisa_yetsia_hayot_mahmad/yevu_mikne/Pages/yevu_bakar_tzon_2011.aspxיבוא בקר וצאן 2011יבוא בקר וצאן 2011
דו"ח יבוא בקר - 2011https://www.moag.gov.il/vet/Yechidot/inport export/knisa_yetsia_hayot_mahmad/yevu_mikne/Pages/yevu_bakar_2011.aspxדו"ח יבוא בקר - 2011דו"ח יבוא בקר