יבוא מקנה

​​

 

 

דו"ח יבוא מקנה לחודש מאי, 2018http://www.moag.gov.il/vet/Yechidot/inport export/knisa_yetsia_hayot_mahmad/yevu_mikne/Pages/yevu_mikne_may_2018.aspxדו"ח יבוא מקנה לחודש מאי, 2018
דו"ח יבוא מקנה לחודש אפריל, 2018http://www.moag.gov.il/vet/Yechidot/inport export/knisa_yetsia_hayot_mahmad/yevu_mikne/Pages/Doch_yevu_mikne_04_2018.aspxדו"ח יבוא מקנה לחודש אפריל, 2018
דו"ח יבוא מקנה לחודש פברואר, 2018http://www.moag.gov.il/vet/Yechidot/inport export/knisa_yetsia_hayot_mahmad/yevu_mikne/Pages/Doch_yevu_mikne_02_2018.aspxדו"ח יבוא מקנה לחודש פברואר, 2018
הוראות השירותים הווטרינריים בנושא רווחת בעלי חיים בהובלה ימית ואווירית של בקר וצאןhttp://www.moag.gov.il/vet/Yechidot/inport export/knisa_yetsia_hayot_mahmad/yevu_mikne/Pages/hovala_yamit_avirit-horaa.aspxהוראות השירותים הווטרינריים בנושא רווחת בעלי חיים בהובלה ימית ואווירית של בקר וצאן
מכתב ליבואני בקר וצאן בנושא רווחת בקר וצאן בהובלה ימית ואוויריתhttp://www.moag.gov.il/vet/Yechidot/inport export/knisa_yetsia_hayot_mahmad/yevu_mikne/Pages/michtav_hoval_yamit_avirit.aspxמכתב ליבואני בקר וצאן בנושא רווחת בקר וצאן בהובלה ימית ואווירית
דו"ח יבוא מקנה לחודשים ינואר-דצמבר, 2017http://www.moag.gov.il/vet/Yechidot/inport export/knisa_yetsia_hayot_mahmad/yevu_mikne/Pages/yevu_mikne_jan-dec_2017.aspxדו"ח יבוא מקנה לחודשים ינואר-דצמבר, 2017
Import procedure - תהליך יבוא מקנהhttp://www.moag.gov.il/vet/Yechidot/inport export/knisa_yetsia_hayot_mahmad/yevu_mikne/Pages/Import-procedure.aspxImport procedure - תהליך יבוא מקנה
דו"ח יבוא בקר וצאן לחודשים ינואר - דצמבר, 2016http://www.moag.gov.il/vet/Yechidot/inport export/knisa_yetsia_hayot_mahmad/yevu_mikne/Pages/import_12_2016.aspxדו"ח יבוא בקר וצאן לחודשים ינואר - דצמבר, 2016
הודעה סגירת תחנת הסגר רמלהhttp://www.moag.gov.il/vet/Yechidot/inport export/knisa_yetsia_hayot_mahmad/yevu_mikne/Pages/hesger_ramla-170117.aspxהודעה סגירת תחנת הסגר רמלה
טופס בקשה ליבוא מקנה 2016http://www.moag.gov.il/vet/Yechidot/inport export/knisa_yetsia_hayot_mahmad/yevu_mikne/Pages/yevu_mikne_2016.aspxטופס בקשה ליבוא מקנה 2016טופס בקשה ליבוא מקנה 2016
דו"ח יבוא בקר לחודשים ינואר-דצמבר 2015http://www.moag.gov.il/vet/Yechidot/inport export/knisa_yetsia_hayot_mahmad/yevu_mikne/Pages/yevu_mikne_2015.aspxדו"ח יבוא בקר לחודשים ינואר-דצמבר 2015דו"ח יבוא בקר לחודשים ינואר-דצמבר 2015
דו"ח יבוא מקנה לשנת 2014http://www.moag.gov.il/vet/Yechidot/inport export/knisa_yetsia_hayot_mahmad/yevu_mikne/Pages/import_1214.aspxדו"ח יבוא מקנה לשנת 2014דוח יבוא מקנה לשנת 2014
הסדר פינוי וכילוי פגרי בקרhttp://www.moag.gov.il/vet/Yechidot/inport export/knisa_yetsia_hayot_mahmad/yevu_mikne/Pages/pinuy_kiluy_pigrey_bakar.aspxהסדר פינוי וכילוי פגרי בקרהסדר פינוי וכילוי פגרי בקר
נוהל וטופס בקשה להקצאת מועדי אכלוס במקום / תחנת הסגר למקנה מיובא - 2014http://www.moag.gov.il/vet/Yechidot/inport export/knisa_yetsia_hayot_mahmad/yevu_mikne/Pages/mikne_meyuba_2014.aspxנוהל וטופס בקשה להקצאת מועדי אכלוס במקום / תחנת הסגר למקנה מיובא - 2014נוהל וטופס בקשה להקצאת מועדי אכלוס במקום / תחנת הסגר למקנה מיובא
דו"ח יבוא בקר וצאן לחודשים ינואר - דצמבר, 2012http://www.moag.gov.il/vet/Yechidot/inport export/knisa_yetsia_hayot_mahmad/yevu_mikne/Pages/evu_bakar_tzon_2012.aspxדו"ח יבוא בקר וצאן לחודשים ינואר - דצמבר, 2012דו"ח יבוא בקר וצאן לחודשים ינואר
יבוא בקר וצאן 2011http://www.moag.gov.il/vet/Yechidot/inport export/knisa_yetsia_hayot_mahmad/yevu_mikne/Pages/yevu_bakar_tzon_2011.aspxיבוא בקר וצאן 2011יבוא בקר וצאן 2011
דו"ח יבוא בקר - 2011http://www.moag.gov.il/vet/Yechidot/inport export/knisa_yetsia_hayot_mahmad/yevu_mikne/Pages/yevu_bakar_2011.aspxדו"ח יבוא בקר - 2011דו"ח יבוא בקר