יבוא מקנה

להלן ​נתונים אודות יבוא מקנה הבקר והצאן לישראל לחודשים ינואר - נובמבר, לשנת 2017.

להורדת ​הדו"ח