פרסומים

 

 

קבלת קהל יחידת יבוא יצוא בלשכות הווטרינריות בחג הסוכות, 2017http://www.moag.gov.il/vet/Yechidot/inport export/pablication/Pages/kabalat_kahal_sukot_2017.aspxקבלת קהל יחידת יבוא יצוא בלשכות הווטרינריות בחג הסוכות, 2017
סדרי עבודה של השירותים הווטרינריים בנתב"ג בראש השנה וסוכות, 2017http://www.moag.gov.il/vet/Yechidot/inport export/pablication/Pages/rosh_hashana.aspxסדרי עבודה של השירותים הווטרינריים בנתב"ג בראש השנה וסוכות, 2017
הודעה בעניין יבוא כלבים וחתולים - 16.7.17http://www.moag.gov.il/vet/Yechidot/inport export/pablication/Pages/yevu_klavim_hatulim.aspxהודעה בעניין יבוא כלבים וחתולים - 16.7.17
רשימת המדינות המאושרות לייבוא בקר וצאןhttp://www.moag.gov.il/vet/Yechidot/inport export/pablication/Pages/medinot_yevu_bakar_tzon.aspxרשימת המדינות המאושרות לייבוא בקר וצאן
General principles of certification-Exportinghttp://www.moag.gov.il/vet/Yechidot/inport export/pablication/Pages/General-principles-of-certification-Exporting.aspxGeneral principles of certification-Exporting