פרסומים

 

 

מתן שירותי יבוא ויצוא בנתב"ג בחג הפסח, 2018http://www.moag.gov.il/vet/Yechidot/inport export/pablication/Pages/sherutey_yevu_yetzu_pesach.aspxמתן שירותי יבוא ויצוא בנתב"ג בחג הפסח, 2018
שעות הנפקת תעודות יצוא לחו"ל בתאריך 1.3.18http://www.moag.gov.il/vet/Yechidot/inport export/pablication/Pages/hodaa_yevu_yetzu.aspxשעות הנפקת תעודות יצוא לחו"ל בתאריך 1.3.18
עיצומים של הרופאים הווטרינרייםhttp://www.moag.gov.il/vet/Yechidot/inport export/pablication/Pages/itzumim_rofim_veterinarim.aspxעיצומים של הרופאים הווטרינריים
יצוא כלבים לדרום אפריקהhttp://www.moag.gov.il/vet/Yechidot/inport export/pablication/Pages/export_southafrica_dogs.aspxיצוא כלבים לדרום אפריקה
קבלת קהל יחידת יבוא יצוא בלשכות הווטרינריות בחג הסוכות, 2017http://www.moag.gov.il/vet/Yechidot/inport export/pablication/Pages/kabalat_kahal_sukot_2017.aspxקבלת קהל יחידת יבוא יצוא בלשכות הווטרינריות בחג הסוכות, 2017
סדרי עבודה של השירותים הווטרינריים בנתב"ג בראש השנה וסוכות, 2017http://www.moag.gov.il/vet/Yechidot/inport export/pablication/Pages/rosh_hashana.aspxסדרי עבודה של השירותים הווטרינריים בנתב"ג בראש השנה וסוכות, 2017
הודעה בעניין יבוא כלבים וחתולים - 16.7.17http://www.moag.gov.il/vet/Yechidot/inport export/pablication/Pages/yevu_klavim_hatulim.aspxהודעה בעניין יבוא כלבים וחתולים - 16.7.17
רשימת המדינות המאושרות לייבוא בקר וצאןhttp://www.moag.gov.il/vet/Yechidot/inport export/pablication/Pages/medinot_yevu_bakar_tzon.aspxרשימת המדינות המאושרות לייבוא בקר וצאן
General principles of certification-Exportinghttp://www.moag.gov.il/vet/Yechidot/inport export/pablication/Pages/General-principles-of-certification-Exporting.aspxGeneral principles of certification-Exporting