​​החוק לפיקוח על מזון לבעלי חיים, התשע"ד- 2014, אושר בכנסת ישראל בפברואר 2014 ומתוכנן להיכנס לתוקף בסוף שנת 2016 לאחר אישור התקנות.


מטרתו של החוק לקבוע הסדרי פיקוח על ייצור מזון לבעלי חיים לשם שיווקו, לשם הגנה על בריאות הציבור ועל בריאות בעלי החיים ורווחתם, בהתאם לעיקרון הזהירות המונעת.
החוק מבטא את העמדה המקצועית המשתקפת בחקיקה העדכנית בעולם המערבי, ולפיה האחריות, הן לבטיחות המוצר והן לאיכותו, מוטלת על היצרן, כאשר המדינה מפעילה פיקוח עליון על מנגנוני הייצור, היבוא והשיווק, ברמות משתנות בהתאם למדיניות ניהול סיכונים.הסדרת הנושא בחקיקה עדכנית ומקיפה נדרשת בשל הצורך להבטיח את בריאותם של בעלי חיים בכלל ובעלי חיים המשמשים לייצור מזון בפרט, ואת בטיחותם ובריאותם של מוצרי המזון המיוצרים מבעלי חיים או מתוצרתם על פי התפיסה המקובלת של פיקוח ועקיבה "מהחווה לצלחת" "Farm To Fork"


עד להתקנת התקנות החדשות, הפיקוח והאכיפה על הייצור והשיווק של מזון לבעלי חיים ימשיכו להיות מכוח צו הפיקוח על מצרכים ושירותים (ייצור מזון לבעלי חיים והסחר בו), התשל"א-1971.


תפקידי היחידה:
• מתן היתרים לייצור או לשיווק של מזון לבעלי חיים;
• רישוי תוספי מספוא (ויטמינים, מינרלים, חומצות אמינו, חומרים משמרים, פרוביוטיקה, צבעי מאכל ועוד...)
• קביעת תנאים והוראות ליבוא מזון לבעלי חיים;
• פיקוח ואכיפה על יצרנים ומשווקי מזון לבעלי חיים;
• הקמת מערכת מידע בה יפורסמו רשימת היצרנים בעלי היתר. לרבות, הפעלת מנגנון להתראה מהירה לזיהוי, איתור, איסוף ומניעת שיווק של מזון לא ראוי למאכל בעלי חיים.


למשלוח בקשות להיתרי מספוא ניתן לפנות אל​: 

טלפון 03-9681651​, דוא"ל Mispo@moag.gov.il

האגף לפיקוח על מזון לבעלי חיים (שו"ט)

 

 

הנחיות אגף המספוא לחיטוי רכבים המשמשים להובלת מזון לבעלי חיים - מחלת הפה והטלפייםמידע לחקלאי;בריאות בעלי חיים;המזון שאנחנו אוכליםהאגף לפיקוח על מזון לבעלי חיים (שו"ט);שירותים וטרינרייםhttp://www.moag.gov.il/vet/Yechidot/mispo/pirsumim/2017/Pages/hanhayot_hituy_rechavim.aspxהנחיות אגף המספוא לחיטוי רכבים המשמשים להובלת מזון לבעלי חיים - מחלת הפה והטלפיים18/03/2017 22:00:00{7824be50-ad9a-4e58-94b5-4d6942f883c4}2e5fe6c5-ffaf-4497-942e-bddd542b3a362
מידעון ינואר אגף לפקוח על מזן לבעלי חיים (מספוא) - ינואר, 2017המזון שאנחנו אוכלים;בריאות בעלי חיים;מידע לחקלאיהאגף לפיקוח על מזון לבעלי חיים (שו"ט);שירותים וטרינרייםhttp://www.moag.gov.il/vet/Yechidot/mispo/pirsumim/2017/Pages/medaon_mispo_2017.aspxמידעון ינואר אגף לפקוח על מזן לבעלי חיים (מספוא) - ינואר, 201701/02/2017 22:00:00{7824be50-ad9a-4e58-94b5-4d6942f883c4}2e5fe6c5-ffaf-4497-942e-bddd542b3a363
הנחיות אגף המספוא לחיטוי רכבים המשמשים להובלת מזון לבעלי חיים - עדכוןהמזון שאנחנו אוכלים;מזון מן החיהאגף לפיקוח על מזון לבעלי חיים (שו"ט)http://www.moag.gov.il/vet/Yechidot/mispo/pirsumim/2016/Pages/hanhayot_mispo_hovala.aspxהנחיות אגף המספוא לחיטוי רכבים המשמשים להובלת מזון לבעלי חיים - עדכון26/11/2016 22:00:00{f9277f52-c794-4187-a8e2-0fdbb6fe074c}25bc7e3c-d024-4bb8-babb-8eade469b8428
רגולציה של אנטיביוטיקה במכוני תערובת האגף לפיקוח על מזון לבעלי חייםמידע לחקלאי;בריאות בעלי חייםהאגף לפיקוח על מזון לבעלי חיים (שו"ט);שירותים וטרינרייםhttp://www.moag.gov.il/vet/Yechidot/mispo/pirsumim/2016/Pages/regulazia_anti_3.aspxרגולציה של אנטיביוטיקה במכוני תערובת האגף לפיקוח על מזון לבעלי חיים17/05/2016 21:00:00{f9277f52-c794-4187-a8e2-0fdbb6fe074c}25bc7e3c-d024-4bb8-babb-8eade469b8426

 

 

 

 

גלבוע אניאלהגלבוע אניאלה{9da41301-d1c8-490e-9609-b3378541d4e4}9327ace3-4f17-459d-8632-138ee311c6465819גלבוע אניאלהמנהלת אגף הפיקוח על מזון לבעלי חיים03-968175503-9681768AniellaG@moag.gov.il
אליעזר ויטמןאליעזר ויטמן{9da41301-d1c8-490e-9609-b3378541d4e4}9327ace3-4f17-459d-8632-138ee311c6465966אליעזר ויטמןרופא וטרינר מרחבי צפון (אגף פיקוח על מזון לבעלי חיים)050-624131704-9810843Eliw@moag.gov.il
יואב יקיריואב יקיר{9da41301-d1c8-490e-9609-b3378541d4e4}9327ace3-4f17-459d-8632-138ee311c6466574יואב יקירווטרינר מרחבי דרום (אגף פיקוח על מזון לבעלי חיים)050-624436803-9681710yoavy@moag.gov.il
מרציאנו אודליהמרציאנו אודליה{9da41301-d1c8-490e-9609-b3378541d4e4}9327ace3-4f17-459d-8632-138ee311c6466714מרציאנו אודליהרופאה וטרינרית03-9681651odelyama@moag.gov.il

 

 

החזר מיידי של מזון לחיות מחמד מחברת בוש, עקב רמות חריגות של עופרתhttp://www.moag.gov.il/vet/Yechidot/mispo/pirsumim/2018/Pages/hechzer_mazon_bush.aspxהחזר מיידי של מזון לחיות מחמד מחברת בוש, עקב רמות חריגות של עופרת24/01/2018 22:00:00
משרד החקלאות הביא (1.1.18) לאישור ועדת הכלכלה בכנסת את תקנות התכנון השנתיות לענף ההטלהhttp://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/dovrut/publication/2018/Pages/anaf_hatala_2018.aspxמשרד החקלאות הביא (1.1.18) לאישור ועדת הכלכלה בכנסת את תקנות התכנון השנתיות לענף ההטלה31/12/2017 22:00:00
סיכום ישיבה של הוועדה המייעצת לחוק הפקוח על מזון לבעלי חיים - מתאריך ה 13.6.17http://www.moag.gov.il/vet/Yechidot/mispo/pirsumim/2017/Pages/vaada_pikuah_mazon.aspxסיכום ישיבה של הוועדה המייעצת לחוק הפקוח על מזון לבעלי חיים - מתאריך ה 13.6.1726/11/2017 22:00:00
סיכום ישיבה של הוועדה המייעצת לחוק הפקוח על מזון לבעלי חיים - מתאריך ה 27.7.17http://www.moag.gov.il/vet/Yechidot/mispo/pirsumim/2017/Pages/vaada_pikuah_mazon_27-7-171127-6894.aspxסיכום ישיבה של הוועדה המייעצת לחוק הפקוח על מזון לבעלי חיים - מתאריך ה 27.7.1726/11/2017 22:00:00

 

 

 

 

בקשה לקבלת היתר וטרינרי ליבוא מוצרים מבעלי חייםיבוא ויצוא;המזון שאנחנו אוכלים;מזון מן החיhttp://www.moag.gov.il/vet/Yechidot/inport export/forms/Pages/heter_yevu_mutsarim.aspxבקשה לקבלת היתר וטרינרי ליבוא מוצרים מבעלי חייםבקשה לקבלת היתר וטרינרי ליבוא מוצרים מבעלי חיים
טופס בקשה לאישור עסק לשיווק מזון לבעלי חיים לפי מפרט אחיד לפריט 3.5 ב' מזון לבעלי חיים – אחסונו, אריזתו, הובלתו ומכירתומידע לחקלאי;בריאות בעלי חייםhttp://www.moag.gov.il/vet/Yechidot/mispo/tfasim/Pages/tofes-mifrat_mazon.aspxטופס בקשה לאישור עסק לשיווק מזון לבעלי חיים לפי מפרט אחיד לפריט 3.5 ב' מזון לבעלי חיים – אחסונו, אריזתו, הובלתו ומכירתוטופס בקשה לאישור עסק לשיווק מזון לבעלי חיים לפי מפרט אחיד לפריט 3.5 ב' מזון לבעלי חיים – אחסונו, אריזתו, הובלתו ומכירתו
נספח 1 טופס בקשה לייבוא תוספי מספוא לחיות משקמידע לחקלאי;בריאות בעלי חייםhttp://www.moag.gov.il/vet/Yechidot/mispo/tfasim/Pages/1-heter_mifal.aspxנספח 1 טופס בקשה לייבוא תוספי מספוא לחיות משק
נספח 2 טופס בקשה לייבוא מוצרי מספואמידע לחקלאי;בריאות בעלי חייםhttp://www.moag.gov.il/vet/Yechidot/mispo/tfasim/Pages/2-heter_yevu_tosaf_mispo.aspxנספח 2 טופס בקשה לייבוא מוצרי מספוא
נספח 5 התחייבות מבקש היתרמידע לחקלאי;בריאות בעלי חייםhttp://www.moag.gov.il/vet/Yechidot/mispo/tfasim/Pages/5-heter_yevu_yetzur_mispo.aspxנספח 5 התחייבות מבקש היתר

 

 

 

 

דרישות האגף לפיקוח על מזון בעלי חיים למתן / חידוש היתר לייצור, שיווק וסחר במוצרי מספואhttp://www.moag.gov.il/vet/hukim/nehalim/Pages/drishot_haagaf.aspxדרישות האגף לפיקוח על מזון בעלי חיים למתן / חידוש היתר לייצור, שיווק וסחר במוצרי מספוא01/09/2014 21:00:00
הנחיות לקבלת היתר יבוא למוצרים מבעלי חיים מטעם השירותים הווטרינריים (Veterinary Import Permit)http://www.moag.gov.il/vet/hukim/nehalim/Pages/Veterinary Import Permit.aspxהנחיות לקבלת היתר יבוא למוצרים מבעלי חיים מטעם השירותים הווטרינריים (Veterinary Import Permit)10/11/2013 22:00:00
מפרט לרישוי עסקים אחיד למפעל מזון לבעלי חייםhttp://www.moag.gov.il/vet/hukim/nehalim/Pages/mifrat_mispo.aspxמפרט לרישוי עסקים אחיד למפעל מזון לבעלי חיים06/10/2013 22:00:00

 

 

תקנות הפיקוח על מזון לבעלי חיים (ועדה מקצועית מייעצת), התשע"ז – 2016http://www.moag.gov.il/vet/hukim/takanot/takanot_shonot/Pages/takanot_pikuah_mazon_baaley_jaim_-2016.aspxתקנות הפיקוח על מזון לבעלי חיים (ועדה מקצועית מייעצת), התשע"ז – 2016
חוק הפיקוח על מזון לבעלי חיים, תשע"ד-2014http://www.moag.gov.il/vet/hukim/hukim_pkudot/Pages/hok_pikuah_mazon_baaley_haim-2014.aspxחוק הפיקוח על מזון לבעלי חיים, תשע"ד-2014
תקנות מחלות בעלי חיים (האבסה), תשס"א - 2001http://www.moag.gov.il/vet/hukim/takanot/takanot_mahalot_baaley_haim/Pages/takanot_haavasa_2001.aspxתקנות מחלות בעלי חיים (האבסה), תשס"א - 2001
תקנות הרוקחים (ניפוקם של תכשירים וטרינריים), התשמ"ט – 1988http://www.moag.gov.il/vet/hukim/takanot/takanot_shonot/Pages/takanot_rokhim_tachshirim_88.aspxתקנות הרוקחים (ניפוקם של תכשירים וטרינריים), התשמ"ט – 1988