סיכום ישיבה של הוועדה המייעצת לחוק הפקוח על מזון לבעלי חיים מתאריך 27.9.17http://www.moag.gov.il/vet/Yechidot/mispo/pirsumim/2017/Pages/sikum_vaada_27-9-17.aspxסיכום ישיבה של הוועדה המייעצת לחוק הפקוח על מזון לבעלי חיים מתאריך 27.9.17
סיכום ישיבה של הוועדה המייעצת לחוק הפקוח על מזון לבעלי חיים - מתאריך ה 13.6.17http://www.moag.gov.il/vet/Yechidot/mispo/pirsumim/2017/Pages/vaada_pikuah_mazon.aspxסיכום ישיבה של הוועדה המייעצת לחוק הפקוח על מזון לבעלי חיים - מתאריך ה 13.6.17
סיכום ישיבה של הוועדה המייעצת לחוק הפקוח על מזון לבעלי חיים - מתאריך ה 27.7.17http://www.moag.gov.il/vet/Yechidot/mispo/pirsumim/2017/Pages/vaada_pikuah_mazon_27-7-171127-6894.aspxסיכום ישיבה של הוועדה המייעצת לחוק הפקוח על מזון לבעלי חיים - מתאריך ה 27.7.17
הודעת משרד החקלאות בדבר ייצור ושיווק מזון נא להזנת חיות מחמד - 19.10.17http://www.moag.gov.il/vet/Yechidot/mispo/pirsumim/2017/Pages/mazon_na_hayot_mahmad.aspxהודעת משרד החקלאות בדבר ייצור ושיווק מזון נא להזנת חיות מחמד - 19.10.17
הודעה ליבואנים - הבהרה בעניין שימוש בגרעיני המפ לצורך הזנת בעלי חייםhttp://www.moag.gov.il/vet/Yechidot/mispo/pirsumim/2017/Pages/yevu_hemp.aspxהודעה ליבואנים - הבהרה בעניין שימוש בגרעיני המפ לצורך הזנת בעלי חיים
חיסון בקר, צאן וחזירים נגד מחלת הפה והטלפיים 2017-2018http://www.moag.gov.il/vet/Yechidot/mispo/pirsumim/2017/Pages/hisun-2017-8.aspxחיסון בקר, צאן וחזירים נגד מחלת הפה והטלפיים 2017-2018
מדיניות רישום "תרופות שלא לצורך ריפוי" המשמשות כזרזי גדילהhttp://www.moag.gov.il/vet/Yechidot/mispo/pirsumim/2017/Pages/mediniut_rishum_trufot.aspxמדיניות רישום "תרופות שלא לצורך ריפוי" המשמשות כזרזי גדילה
תחליף חלב לגורי כלבים וחתולים "לקטול" (LACTOL) המיוצר על ידי חברת BEAPHAR ההולנדית, הורד מהמדפים עקב שגיאה של היבואן בתרגום המינונים הדרושים למתן המזון לבעלי החיים בשפה העבריתhttp://www.moag.gov.il/vet/Yechidot/mispo/pirsumim/2017/Pages/recall_tahlif_halav_gurim.aspxתחליף חלב לגורי כלבים וחתולים "לקטול" (LACTOL) המיוצר על ידי חברת BEAPHAR ההולנדית, הורד מהמדפים עקב שגיאה של היבואן בתרגום המינונים הדרושים למתן המזון לבעלי החיים בשפה העברית
עדכון בעניין חוק הפיקוח על מזון לבעלי חיים, התשע"ד– 2014http://www.moag.gov.il/vet/Yechidot/mispo/pirsumim/2017/Pages/meda_hok_pikuah_mispo_-2014-10-5-2017.aspxעדכון בעניין חוק הפיקוח על מזון לבעלי חיים, התשע"ד– 2014
הודעה לציבור היבואנים ויצרני המזון של מזון לבעלי חייםhttp://www.moag.gov.il/vet/Yechidot/mispo/pirsumim/2017/Pages/mispo_pesach.aspxהודעה לציבור היבואנים ויצרני המזון של מזון לבעלי חיים
הנחיות אגף המספוא לחיטוי רכבים המשמשים להובלת מזון לבעלי חיים - מחלת הפה והטלפייםhttp://www.moag.gov.il/vet/Yechidot/mispo/pirsumim/2017/Pages/hanhayot_hituy_rechavim.aspxהנחיות אגף המספוא לחיטוי רכבים המשמשים להובלת מזון לבעלי חיים - מחלת הפה והטלפיים
מידעון ינואר אגף לפקוח על מזן לבעלי חיים (מספוא) - ינואר, 2017http://www.moag.gov.il/vet/Yechidot/mispo/pirsumim/2017/Pages/medaon_mispo_2017.aspxמידעון ינואר אגף לפקוח על מזן לבעלי חיים (מספוא) - ינואר, 2017