דו"חות שנתיים

 

 

דו"ח שנתי השירותים הווטרינריים לשנים 2014-2015http://www.moag.gov.il/vet/dochot-shnatiim/Pages/doch_shnati_2014-2015.aspxדו"ח שנתי השירותים הווטרינריים לשנים 2014-2015
דו"ח שנתי השירותים הווטרינריים לשנת 2013http://www.moag.gov.il/vet/dochot-shnatiim/Pages/doch_shnati_2013.aspxדו"ח שנתי השירותים הווטרינריים לשנת 2013דו"ח שנתי השירותים הווטרינריים לשנת 2013
דו"ח השירותים הווטרינריים לשנת 2012http://www.moag.gov.il/vet/dochot-shnatiim/Pages/doh_shnati_2012.aspxדו"ח השירותים הווטרינריים לשנת 2012דו"ח השירותים הווטרינריים לשנת 2012
דו"ח השירותים הווטרינריים לשנת 2011http://www.moag.gov.il/vet/dochot-shnatiim/Pages/doch_shnati_2011.aspxדו"ח השירותים הווטרינריים לשנת 2011
דו"ח השירותים הווטרינריים לשנת 2010http://www.moag.gov.il/vet/dochot-shnatiim/Pages/doch_shnati_ 2010_vet.aspxדו"ח השירותים הווטרינריים לשנת 2010דו"ח שנתי
דו"ח השירותים הווטרינריים לשנת 2009http://www.moag.gov.il/vet/dochot-shnatiim/Pages/doch_shnati_2009.aspxדו"ח השירותים הווטרינריים לשנת 2009דו"ח שנתי
דו"ח השירותים הווטרינריים לשנת 2008http://www.moag.gov.il/vet/dochot-shnatiim/Pages/rep_2008.aspxדו"ח השירותים הווטרינריים לשנת 2008דו"ח שנתי
דו"ח השירותים הווטרינריים לשנת 2007http://www.moag.gov.il/vet/dochot-shnatiim/Pages/rep_2007.aspxדו"ח השירותים הווטרינריים לשנת 2007דו"ח שנתי 2007
דו"ח השירותים הווטרינריים לשנת 2006http://www.moag.gov.il/vet/dochot-shnatiim/Pages/rep_2006.aspxדו"ח השירותים הווטרינריים לשנת 2006
דו"ח השירותים הווטרינריים לשנת 2005http://www.moag.gov.il/vet/dochot-shnatiim/Pages/דוח שנתי - 2005.aspxדו"ח השירותים הווטרינריים לשנת 2005
דו"ח השירותים הווטרינריים לשנת 2004http://www.moag.gov.il/vet/dochot-shnatiim/Pages/דוח שנתי - 2004.aspxדו"ח השירותים הווטרינריים לשנת 2004
דו"חות שנתיים משנים קודמותhttp://www.moag.gov.il/vet/dochot-shnatiim/Pages/old_rep.aspxדו"חות שנתיים משנים קודמות