נהלי אתיקה מקצועית

​​

 

 

נהלים מקצועיים - כירורגיהhttps://www.moag.gov.il/vet/hukim/etika/Pages/nohal_chi.aspxנהלים מקצועיים - כירורגיה
נוהל הליך בדיקה רופאים וטרינרים - התנהגות שאינה הולמתhttps://www.moag.gov.il/vet/hukim/etika/Pages/nohal_bdika_hitnahagut.aspxנוהל הליך בדיקה רופאים וטרינרים - התנהגות שאינה הולמתנוהל הליך בדיקה
נהלי הרדמהhttps://www.moag.gov.il/vet/hukim/etika/Pages/nehalim_hardama.aspxנהלי הרדמהנהלי הרדמה
נהלי השתלמות רופאים ווטרינרייםhttps://www.moag.gov.il/vet/hukim/etika/Pages/nehalim_hishtalmut_rofim.aspxנהלי השתלמות רופאים ווטרינרייםנהלי השתלמות רופאים ווטרינריים
נהלי אשפוז בעלי חיים במרפאה ווטרינריתhttps://www.moag.gov.il/vet/hukim/etika/Pages/nehalim_ishpuz.aspxנהלי אשפוז בעלי חיים במרפאה ווטרינרית
נהלי שמירת נתונים במרפאה וטרינריתhttps://www.moag.gov.il/vet/hukim/etika/Pages/nehalim_shmirat_netunim.aspxנהלי שמירת נתונים במרפאה וטרינריתנהלי שמירת נתונים במרפאה ווטרינרית
נהלי קשר וטרינר-לקוחhttps://www.moag.gov.il/vet/hukim/etika/Pages/nehalim_vet_lakoah.aspxנהלי קשר וטרינר-לקוחנהלי קשר ווטרינר