חוות דעת משפטיות

 

 

הסגר כלב נושך – המצב הקיים עד לתיקון פקודת ותקנות הכלבת 2017https://www.moag.gov.il/vet/hukim/havad_mishpaty/Pages/tazkir_pkudat_kalevet.aspxהסגר כלב נושך – המצב הקיים עד לתיקון פקודת ותקנות הכלבת 2017
חוות דעת משפטית בנושא האכלת חתולי רחוב - 10/1/2013https://www.moag.gov.il/vet/hukim/havad_mishpaty/Pages/haachalat_hatuley_rehov.aspxחוות דעת משפטית בנושא האכלת חתולי רחוב - 10/1/2013עמדת משרד החקלאות בנוגע להאכלת חתולי רחוב
חוות דעת משפטית בנושא חסימת פיו של כלב מסוכן בחצרים - 10/1/2013https://www.moag.gov.il/vet/hukim/havad_mishpaty/Pages/hasimat_pe_kelev_mesukan.aspxחוות דעת משפטית בנושא חסימת פיו של כלב מסוכן בחצרים - 10/1/2013חוות דעת בנושא חסימת פיו של כלב מסוכן בחצרים
חוות דעת משפטיות בנושא כלב בחצרים (חצר משותפת, חדרי מדרגות, חצר קיבוץ)https://www.moag.gov.il/vet/hukim/havad_mishpaty/Pages/havad_tfisat_kelev_2002.aspxחוות דעת משפטיות בנושא כלב בחצרים (חצר משותפת, חדרי מדרגות, חצר קיבוץ)תפיסת כלב על פי החוק להסדרת הפיקוח על כלבים, התשס"ג
חוות דעת בנושא איסור כניסת כלבים למבנים ציבורייםhttps://www.moag.gov.il/vet/hukim/havad_mishpaty/Pages/isur_klavim_mivney_tzibur.aspxחוות דעת בנושא איסור כניסת כלבים למבנים ציבורייםאיסור כניסת כלבים למבנים ציבוריים
חוות דעת מעודכנת בנושא סמכות לוכדי כלבים שאינם עובדי הרשות המקומית - 19.1.14https://www.moag.gov.il/vet/hukim/havad_mishpaty/Pages/lochdey_klavim_1-2014.aspxחוות דעת מעודכנת בנושא סמכות לוכדי כלבים שאינם עובדי הרשות המקומית - 19.1.14חוות דעת מעודכנת בנושא סמכות לוכדי כלבים שאינם עובדי הרשות המקומית - 19.1.14