חוקי עזר רשותיים בנושא בעלי חיים

נושא החזקתם של בעלי חיים מוסדר ברמות חקיקה שונות: חקיקה ראשית (חוקים ותקנות) וחקיקה משנית – חוקי עזר עירוניים (המשתנים מרשות מקומית אחת לאחרת).

העזר של הרשויות המקומיות בנושא בעלי חיים, באתר האינטרנט של משרד הפנים - נא ללחוץ כאן

 

 

נוהל תמיכה בגידולי נישהhttp://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/hashkaot/nohalim/Pages/tmicha_gidule_nisha.aspxנוהל תמיכה בגידולי נישה
נוהל תמיכה בבתי אריזה לא משפחתיים ביישובי הדרום http://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/hashkaot/nohalim/Pages/tmicha_bate_ariza.aspxנוהל תמיכה בבתי אריזה לא משפחתיים ביישובי הדרום
פירות במשלוחי מנותhttp://www.moag.gov.il/purimפירות במשלוחי מנות