חוקים, צווים ופקודות

 

 

צו הפיקוח על מצרכים ושירותים (סימון תאריך על מוצרי בשר ומוצרי דגים), תשמ"ד-1984http://www.moag.gov.il/vet/hukim/hukim_pkudot/Pages/tzav_pikuah_dagim.aspxצו הפיקוח על מצרכים ושירותים (סימון תאריך על מוצרי בשר ומוצרי דגים), תשמ"ד-1984
חוק להסדרת הפיקוח על כלבים, תשס"ג-2002http://www.moag.gov.il/vet/hukim/hukim_pkudot/Pages/hasdarat_pikuah_klavim_2002.aspxחוק להסדרת הפיקוח על כלבים, תשס"ג-2002חוק להסדרת הפיקוח על כלבים, תשס"ג
חוק בשר ומוצריו, תשנד–1994http://www.moag.gov.il/vet/hukim/hukim_pkudot/Pages/hok_basar_ve_muzarav_1994.aspxחוק בשר ומוצריו, תשנד–1994חוק בשר ומוצריו, תשנד–1994
חוק הגנה על בריאות הציבור (מזון), תשע"ו - 2015http://www.moag.gov.il/vet/hukim/hukim_pkudot/Pages/hok_hagana_briut_tzibur.aspxחוק הגנה על בריאות הציבור (מזון), תשע"ו - 2015
חוק החומרים המסוכנים, תשנג-1993http://www.moag.gov.il/vet/hukim/hukim_pkudot/Pages/hok_hahomarim_hamesukanim1993.aspxחוק החומרים המסוכנים, תשנג-1993חוק החומרים המסוכנים, תשנג
חוק המועצה לענף הלול (ייצור ושיווק), תשכד-1963http://www.moag.gov.il/vet/hukim/hukim_pkudot/Pages/hok_hamuaza_leanaf_halul_ezur_veshivuk1963.aspxחוק המועצה לענף הלול (ייצור ושיווק), תשכד-1963חוק המועצה לענף הלול (ייצור ושיווק), תשכד
חוק להשבחת ייצור חקלאי (בעלי חיים), תשיב–1952http://www.moag.gov.il/vet/hukim/hukim_pkudot/Pages/hok_hashbahat_yezur_52.aspxחוק להשבחת ייצור חקלאי (בעלי חיים), תשיב–1952חוק להשבחת ייצור חקלאי (בעלי חיים), תשיב–1952
חוק איסור גידול חזיר, תשכ"ב-1962http://www.moag.gov.il/vet/hukim/hukim_pkudot/Pages/hok_isur_gidul_hazirim.aspxחוק איסור גידול חזיר, תשכ"ב-1962חוק איסור גידול חזיר, תשכ"ב
חוק כלי היריה, תש"ט-1949http://www.moag.gov.il/vet/hukim/hukim_pkudot/Pages/hok_kley_yeria_1949.aspxחוק כלי היריה, תש"ט-1949חוק כלי היריה, תש"ט
חוק העונשין, תשלז-1977http://www.moag.gov.il/vet/hukim/hukim_pkudot/Pages/hok_onshin.aspxחוק העונשין, תשלז-1977חוק העונשין, תשלז
חוק הפטנטים, תשכז-1967http://www.moag.gov.il/vet/hukim/hukim_pkudot/Pages/hok_patenetim_1967.aspxחוק הפטנטים, תשכז-1967חוק הפטנטים, תשכז-1967
חוק הפיקוח על מצרכים ושירותים, תשיח-1957http://www.moag.gov.il/vet/hukim/hukim_pkudot/Pages/hok_pikua_57.aspxחוק הפיקוח על מצרכים ושירותים, תשיח-1957חוק הפיקוח על מצרכים ושירותים
חוק הפיקוח על מזון לבעלי חיים, תשע"ד-2014http://www.moag.gov.il/vet/hukim/hukim_pkudot/Pages/hok_pikuah_mazon_baaley_haim-2014.aspxחוק הפיקוח על מזון לבעלי חיים, תשע"ד-2014חוק הפיקוח על מזון לבעלי חיים, תשע"ד
חוק הרשות הלאומית להסמכת מעבדות, תשנז-1997http://www.moag.gov.il/vet/hukim/hukim_pkudot/Pages/hok_rashut_leumit_97.aspxחוק הרשות הלאומית להסמכת מעבדות, תשנז-1997חוק הרשות הלאומית להסמכת מעבדות, תשנז
חוק הרשויות המקומיות (אכיפה סביבתית - סמכויות פקחים), תשסח-2008http://www.moag.gov.il/vet/hukim/hukim_pkudot/Pages/hok_rashuyot_mekomiot_08.aspxחוק הרשויות המקומיות (אכיפה סביבתית - סמכויות פקחים), תשסח-2008חוק הרשויות המקומיות (אכיפה סביבתית
חוק רישוי עסקים, תשכח-1968http://www.moag.gov.il/vet/hukim/hukim_pkudot/Pages/hok_rishuy_asakim_68.aspxחוק רישוי עסקים, תשכח-1968חוק רישוי עסקים, תשכח
חוק הרופאים הווטרינרים, תשנא-1991http://www.moag.gov.il/vet/hukim/hukim_pkudot/Pages/hok_rofim_vet_91.aspxחוק הרופאים הווטרינרים, תשנא-1991חוק הרופאים הווטרינרים, תשנא
חוק צער בעלי חיים (הגנה על בעלי חיים), התשנ"ד-1994http://www.moag.gov.il/vet/hukim/hukim_pkudot/Pages/hok_zar_baaley_haim_1994.aspxחוק צער בעלי חיים (הגנה על בעלי חיים), התשנ"ד-1994חוק צער בעלי חיים (הגנה על בעלי חיים), תשנד
חוק צער בעלי חיים (ניסויים בבעלי חיים), תשנד-1994http://www.moag.gov.il/vet/hukim/hukim_pkudot/Pages/hok_zar_baaley_haim_nisuim_1994.aspxחוק צער בעלי חיים (ניסויים בבעלי חיים), תשנד-1994חוק צער בעלי חיים (ניסויים בבעלי חיים), תשנד
מינוי מפקחים ומפקחי מקנה בשירותים הווטרינרייםhttp://www.moag.gov.il/vet/hukim/hukim_pkudot/Pages/minuy_mefakhim.aspxמינוי מפקחים ומפקחי מקנה בשירותים הווטרינרייםמפקחים ומפקחי מקנה
פקודת הגנת דבורים [נוסח חדש], תשמג–1983http://www.moag.gov.il/vet/hukim/hukim_pkudot/Pages/pkuda_hagana_dvorim_83.aspxפקודת הגנת דבורים [נוסח חדש], תשמג–1983פקודת הגנת דבורים [נוסח חדש], תשמג–1983
פקודת מחלות בעלי חיים [נוסח חדש], התשמ"ה-1985http://www.moag.gov.il/vet/hukim/hukim_pkudot/Pages/pkudat_baaley_haim_1985.aspxפקודת מחלות בעלי חיים [נוסח חדש], התשמ"ה-1985פקודת מחלות בעלי חיים (נוסח חדש), תשמ"ה
פקודת בריאות העם מס' 40 לש' 1940http://www.moag.gov.il/vet/hukim/hukim_pkudot/Pages/pkudat_briut_40.aspxפקודת בריאות העם מס' 40 לש' 1940פקודת בריאות העם מס' 40 לש' 1940
פקודת בריאות הציבור (מזון) [נוסח חדש], תשמג-1983http://www.moag.gov.il/vet/hukim/hukim_pkudot/Pages/pkudat_briut_zibur_83.aspxפקודת בריאות הציבור (מזון) [נוסח חדש], תשמג-1983פקודת בריאות הציבור (מזון) [נוסח חדש], תשמג
פקודת הדיגhttp://www.moag.gov.il/vet/hukim/hukim_pkudot/Pages/pkudat_daig.aspxפקודת הדיגפקודת הדיג