נהלים

 

 

נוהל לייבוא דגים חייםhttp://www.moag.gov.il/vet/hukim/nehalim/Pages/yevu_dagim_haim.aspxנוהל לייבוא דגים חיים
נוהל אישור מקום הסגר לדגיםhttp://www.moag.gov.il/vet/hukim/nehalim/Pages/ishur_makom_hesger.aspxנוהל אישור מקום הסגר לדגים
נוהל לפיקוח על מתקנים סגורים לגידול דגי קוי החופשיים מנגיף הרפס של קויhttp://www.moag.gov.il/vet/hukim/nehalim/Pages/pikuach_mitkanim_dagim.aspxנוהל לפיקוח על מתקנים סגורים לגידול דגי קוי החופשיים מנגיף הרפס של קוי
נוהל כפרותhttp://www.moag.gov.il/vet/hukim/nehalim/Pages/nohal_kaparot.aspxנוהל כפרותנוהל כפרות
נוהל בדיקות טרם שיווק של דגי מאכל מגידול מקומיhttp://www.moag.gov.il/vet/hukim/nehalim/Pages/nohal_bdikot_shivuk_dagey_maachal_16-05-2017_16-05-2017.aspxנוהל בדיקות טרם שיווק של דגי מאכל מגידול מקומי
נוהל סימון תווית בשפה העברית במחסני היבואן למזון לחיות מחמד מיובא המכיל מוצרים מבעלי חייםhttp://www.moag.gov.il/vet/hukim/nehalim/Pages/nohal_simun_tavit_yevu_4--2017.aspxנוהל סימון תווית בשפה העברית במחסני היבואן למזון לחיות מחמד מיובא המכיל מוצרים מבעלי חיים
נוהל קריאות חירום לחילוץ בעלי חיים במצוקהhttp://www.moag.gov.il/vet/hukim/nehalim/Pages/nohal_herum_hayot.aspxנוהל קריאות חירום לחילוץ בעלי חיים במצוקה
נוהל בקשה לייצור והפצת תרכיב מומת אוטוגני לדגיםhttp://www.moag.gov.il/vet/hukim/nehalim/Pages/nohal_tarkiv_dagim.aspxנוהל בקשה לייצור והפצת תרכיב מומת אוטוגני לדגים
נוהל הקצאת מועדים בתחנות הסגר ממשלתיות - לשנת 2017http://www.moag.gov.il/vet/hukim/nehalim/Pages/nohal_tahanot_hesger.aspxנוהל הקצאת מועדים בתחנות הסגר ממשלתיות - לשנת 2017
נוהל תמיכה בעיקור חתולי רחוב 2016-2017http://www.moag.gov.il/vet/hukim/nehalim/Pages/nohal_hatulim_20162017.aspxנוהל תמיכה בעיקור חתולי רחוב 2016-2017
נוהל פיקוח טרום יצוא של דגים חיים 2016http://www.moag.gov.il/vet/hukim/nehalim/Pages/nohal_pikuah_dagim 2016.aspxנוהל פיקוח טרום יצוא של דגים חיים 2016נוהל פיקוח טרום יצוא של דגים חיים 2016
נוהל רישום תרכיבים וטרינריים שנרשמו במדינה מוכרת במסלול הכרה - Recognitionhttp://www.moag.gov.il/vet/hukim/nehalim/Pages/nohal_hakara.aspxנוהל רישום תרכיבים וטרינריים שנרשמו במדינה מוכרת במסלול הכרה - Recognition
נוהל פינות חי - מניעת מחלות ושמירה על רווחת בעלי חיים בפינות חיhttp://www.moag.gov.il/vet/hukim/nehalim/Pages/nohal_pinot_hay.aspxנוהל פינות חי - מניעת מחלות ושמירה על רווחת בעלי חיים בפינות חינוהל פינות חי - מניעת מחלות ושמירה על רווחת בעלי חיים בפינות חי
קול קורא לרשויות המקומיות - השתתפות המדינה במימון ניתוחי עיקור וסירוס לחתולי רחוב לשנת 2015http://www.moag.gov.il/vet/hukim/nehalim/Pages/hatuley_rehov.aspxקול קורא לרשויות המקומיות - השתתפות המדינה במימון ניתוחי עיקור וסירוס לחתולי רחוב לשנת 2015קול קורא לרשויות המקומיות
נוהל אישור מקומות הסגר למקנה מיבואhttp://www.moag.gov.il/vet/hukim/nehalim/Pages/hesger_yevu_2015.aspxנוהל אישור מקומות הסגר למקנה מיבואנוהל אישור מקומות הסגר למקנה מיבוא
נוהל להעברת נקבות בקר מעל גיל 12 חודשים מרפת חלב למפטמותhttp://www.moag.gov.il/vet/hukim/nehalim/Pages/nohal_haavarat_nekevot_bakar.aspxנוהל להעברת נקבות בקר מעל גיל 12 חודשים מרפת חלב למפטמותנוהל להעברת נקבות בקר מעל גיל 12 חודשים מרפת חלב למפטמות
נוהל מתן היתרי הובלה למקנהhttp://www.moag.gov.il/vet/hukim/nehalim/Pages/nohal_heter_hovala_mikne.aspxנוהל מתן היתרי הובלה למקנהנוהל מתן היתרי הובלה למקנה
נוהל בדיקות החובה הדרושות לשם קבלת היתר להובלת נקבות בקר מרפת חלבhttp://www.moag.gov.il/vet/hukim/nehalim/Pages/nohal_hovala.aspxנוהל בדיקות החובה הדרושות לשם קבלת היתר להובלת נקבות בקר מרפת חלבנוהל בדיקות החובה הדרושות לשם קבלת היתר להובלת נקבות בקר מרפת חלב
נוהל הקצאת מועדים בתחנות הסגר ממשלתיותhttp://www.moag.gov.il/vet/hukim/nehalim/Pages/nohal_yevu.aspxנוהל הקצאת מועדים בתחנות הסגר ממשלתיותנוהל הקצאת מועדים בתחנות הסגר ממשלתיות
החל יישומה של תכנית רב שנתית למזעור מחלת הברוצלוזיס בעדרי הצאן בנגבhttp://www.moag.gov.il/vet/hukim/nehalim/Pages/tiota_nohal_bru_negev.aspxהחל יישומה של תכנית רב שנתית למזעור מחלת הברוצלוזיס בעדרי הצאן בנגבהחל יישומה של תכנית רב שנתית למזעור מחלת הברוצלוזיס בעדרי הצאן בנגב בשנים 2019
נוהל ביצוע תקנות צער בעלי חיים גידול והחזקת חזירים לצרכים חקלאיים - 2015http://www.moag.gov.il/vet/hukim/nehalim/Pages/nohal_tzaar_hazirim_2015.aspxנוהל ביצוע תקנות צער בעלי חיים גידול והחזקת חזירים לצרכים חקלאיים - 2015נוהל ביצוע תקנות צער בעלי חיים גידול והחזקת חזירים לצרכים חקלאיים - 2015
נוהל שחיטת צאן מחוץ לבית מטבחיים "שחיטה פולחנית"http://www.moag.gov.il/vet/hukim/nehalim/Pages/nohal_shhita_pulhanit.aspxנוהל שחיטת צאן מחוץ לבית מטבחיים "שחיטה פולחנית"נוהל שחיטת צאן מחוץ לבית מטבחיים "שחיטה פולחנית"
נוהל סימון ורישום בקרhttp://www.moag.gov.il/vet/hukim/nehalim/Pages/nihul_rishum_bakar.aspxנוהל סימון ורישום בקרנוהל סימון ורישום בקר
עמדת השירותים הווטרינריים בנושא המלצה למשרד לביטחון פנים לעניין מתן רישיון לכלי יריה להרדמת בע"חhttp://www.moag.gov.il/vet/hukim/nehalim/Pages/bakasha_hardama.aspxעמדת השירותים הווטרינריים בנושא המלצה למשרד לביטחון פנים לעניין מתן רישיון לכלי יריה להרדמת בע"חעמדת השירותים הווטרינריים בנושא המלצה למשרד לביטחון פנים לעניין מתן רישיון לכלי יריה להרדמת בע"ח
עדכון נוהל שליטה וטיפול בבעלי חיים משוטטים ומתפראים למניעת הפצת מחלת הכלבתhttp://www.moag.gov.il/vet/hukim/nehalim/Pages/nohal_shlita_mitparim.aspxעדכון נוהל שליטה וטיפול בבעלי חיים משוטטים ומתפראים למניעת הפצת מחלת הכלבתעדכון נוהל שליטה וטיפול בבעלי חיים משוטטים ומתפראים למניעת הפצת מחלת הכלבת