הסדרת הפיקוח על הכלבים

 

 

תולדות החוק להסדרת הפיקוח על כלבים, התשס"ג - 2002https://www.moag.gov.il/vet/hukim/tyutot lehukim veskemim/hasdarat hpikuh al aklavim/Pages/03-06.09_04.aspxתולדות החוק להסדרת הפיקוח על כלבים, התשס"ג - 2002
תקנות להסדרת הפיקוח על כלבים (תיקון), התש"ע– 2010https://www.moag.gov.il/vet/hukim/tyutot lehukim veskemim/hasdarat hpikuh al aklavim/Pages/hasdarat_pikuah_klavim_tikun_10.aspxתקנות להסדרת הפיקוח על כלבים (תיקון), התש"ע– 2010תקנות להסדרת הפיקוח על כלבים (תיקון), התש"ע– 2010
טיוטת נוהל בירור ואכיפה במקרים של אי דיווח למרכז על רישום וחיסון כלבים כחוקhttps://www.moag.gov.il/vet/hukim/tyutot lehukim veskemim/hasdarat hpikuh al aklavim/Pages/nohal_berur_achifa_hisun_simun_2013.aspxטיוטת נוהל בירור ואכיפה במקרים של אי דיווח למרכז על רישום וחיסון כלבים כחוקנוהל בירור ואכיפה במקרים של אי דיווח למרכז על רישום וחיסון כלבים כחוק
טיוטת תקנות להסדרת הפיקוח על כלבים (תיקון), התשע"ג – 2012https://www.moag.gov.il/vet/hukim/tyutot lehukim veskemim/hasdarat hpikuh al aklavim/Pages/takanot_klavim.aspxטיוטת תקנות להסדרת הפיקוח על כלבים (תיקון), התשע"ג – 2012טיוטת תקנות להסדרת הפיקוח על כלבים (תיקון), התשע"ג – 2012
טיוטת תקנות צער בעלי חיים (החזקה שלא לצרכים חקלאיים), קשירת כלבים - להערות הציבור עד ליום 30.9.13https://www.moag.gov.il/vet/hukim/tyutot lehukim veskemim/hasdarat hpikuh al aklavim/Pages/takanot_kshirat_klavim_030913.aspxטיוטת תקנות צער בעלי חיים (החזקה שלא לצרכים חקלאיים), קשירת כלבים - להערות הציבור עד ליום 30.9.13תקנות צער בעלי חיים (הגנה על בעלי חיים) (החזקה שלא לצרכים חקלאיים) (תיקון)
תזכיר חוק להסדרת הפיקוח על כלבים תיקוןhttps://www.moag.gov.il/vet/hukim/tyutot lehukim veskemim/hasdarat hpikuh al aklavim/Pages/תזכיר חוק להסדרת הפיקוח על כלבים תיקון.aspxתזכיר חוק להסדרת הפיקוח על כלבים תיקון
תקנות הפיקוח על כלבים תיקוןhttps://www.moag.gov.il/vet/hukim/tyutot lehukim veskemim/hasdarat hpikuh al aklavim/Pages/תקנות הפיקוח על כלבים תיקון.aspxתקנות הפיקוח על כלבים תיקון
תקנות להסדרת הפיקוח על כלבים (כלבים - מסוכנים) תיקוןhttps://www.moag.gov.il/vet/hukim/tyutot lehukim veskemim/hasdarat hpikuh al aklavim/Pages/תקנות להסדרת הפיקוח על כלבים (כלבים - מסוכנים) תיקון.aspxתקנות להסדרת הפיקוח על כלבים (כלבים - מסוכנים) תיקון