מחלות בעלי חיים

 

 

טיוטת תקנות מחלות בעלי חיים (יבוא בעלי חיים) (תיקון), התשע"ו,2016 - להערות הציבורhttps://www.moag.gov.il/vet/hukim/tyutot lehukim veskemim/mahalot-baalei-chaim/Pages/takanot_yevu_2016.aspxטיוטת תקנות מחלות בעלי חיים (יבוא בעלי חיים) (תיקון), התשע"ו,2016 - להערות הציבורטיוטת תקנות מחלות בעלי חיים (יבוא בעלי חיים) (תיקון), התשע"ו
טיוטת תקנות מחלות בעלי חיים (גידול דגים למאכל) - להערות הציבורhttps://www.moag.gov.il/vet/hukim/tyutot lehukim veskemim/mahalot-baalei-chaim/Pages/tuta_takanot_gidul_dagim 26.05.16.aspxטיוטת תקנות מחלות בעלי חיים (גידול דגים למאכל) - להערות הציבורטיוטת תקנות מחלות בעלי חיים (גידול דגים למאכל)
טיוטת תקנות מחלות בעלי חיים (דיג), התשע"ג 2012https://www.moag.gov.il/vet/hukim/tyutot lehukim veskemim/mahalot-baalei-chaim/Pages/Draft_FIsh_Diseases.aspxטיוטת תקנות מחלות בעלי חיים (דיג), התשע"ג 2012
מחלות רשומות נוסח חדש לפקודה - הצעה להערות עד יום 14-10-09https://www.moag.gov.il/vet/hukim/tyutot lehukim veskemim/mahalot-baalei-chaim/Pages/hokim.aspxמחלות רשומות נוסח חדש לפקודה - הצעה להערות עד יום 14-10-09מחלות רשומות נוסח חדש לפקודה
טיוטת תקנות מחלות בעלי-חיים (בתי שחיטה לעופות) 16.10.2006https://www.moag.gov.il/vet/hukim/tyutot lehukim veskemim/mahalot-baalei-chaim/Pages/טיוטת תקנות מחלות בעלי-חיים (בתי שחיטה לעופות) 16.10.2006.aspxטיוטת תקנות מחלות בעלי-חיים (בתי שחיטה לעופות) 16.10.2006
טיוטת תקנות מחלות בעלי-חיים מניעת שאריות ביולוגיותhttps://www.moag.gov.il/vet/hukim/tyutot lehukim veskemim/mahalot-baalei-chaim/Pages/טיוטת תקנות מחלות בעלי-חיים מניעת שאריות ביולוגיות.aspxטיוטת תקנות מחלות בעלי-חיים מניעת שאריות ביולוגיות
טיוטת תקנות סימון גמליםhttps://www.moag.gov.il/vet/hukim/tyutot lehukim veskemim/mahalot-baalei-chaim/Pages/טיוטת תקנות סימון גמלים.aspxטיוטת תקנות סימון גמלים
טיוטת תקנות סימון סוסיםhttps://www.moag.gov.il/vet/hukim/tyutot lehukim veskemim/mahalot-baalei-chaim/Pages/טיוטת תקנות סימון סוסים.aspxטיוטת תקנות סימון סוסים
תקנות תכשירים כימיים טיוטהhttps://www.moag.gov.il/vet/hukim/tyutot lehukim veskemim/mahalot-baalei-chaim/Pages/תקנות תכשירים כימיים טיוטה.aspxתקנות תכשירים כימיים טיוטה