טיוטות חוקים ותקנות כללי

 

 

פרסום טיוטות תקנות מכוח חוק הפיקוח על מזון לבעלי חיים, התשע"ד-2014 להערות הציבורhttps://www.moag.gov.il/vet/hukim/tyutot lehukim veskemim/takanot/Pages/tutat_takanot_mispo.aspxפרסום טיוטות תקנות מכוח חוק הפיקוח על מזון לבעלי חיים, התשע"ד-2014 להערות הציבורפרסום טיוטות תקנות מכוח חוק הפיקוח על מזון לבעלי חיים, התשע"ד-2014 להערות הציבור
טיוטת נוהל אחסון תרופות ותרכיבים וניהול רשומה רפואית במשקי גידול בעלי חיים - להערות הציבור עד ל-1.10.13https://www.moag.gov.il/vet/hukim/tyutot lehukim veskemim/takanot/Pages/nohal_meshakim.aspxטיוטת נוהל אחסון תרופות ותרכיבים וניהול רשומה רפואית במשקי גידול בעלי חיים - להערות הציבור עד ל-1.10.13נוהל אחסון תרופות ותרכיבים וניהול רשומה רפואית במשקי גידול בעלי חיים
קדם תזכיר חוק להסדרת רעיית דבורים וייצור דבש, התשע"ג - 2013https://www.moag.gov.il/vet/hukim/tyutot lehukim veskemim/takanot/Pages/Bees_Bill.aspxקדם תזכיר חוק להסדרת רעיית דבורים וייצור דבש, התשע"ג - 2013קדם תזכיר חוק להסדרת רעיית דבורים וייצור דבש, התשע"ג
הצעת חוק לתיקון פקודת בריאות הציבור (מזון) [נוסח חדש], (תיקון מס' 5), התשע"ה-2015https://www.moag.gov.il/vet/hukim/tyutot lehukim veskemim/takanot/Pages/pkudat_briut_tzibur_2015.aspxהצעת חוק לתיקון פקודת בריאות הציבור (מזון) [נוסח חדש], (תיקון מס' 5), התשע"ה-2015הצעת חוק לתיקון פקודת בריאות הציבור (מזון) [נוסח חדש], (תיקון מס' 5), התשע"ה-2015
טיוטת תקנות רישוי עסקים (רפתות ודירים), התשס"ח – 2008https://www.moag.gov.il/vet/hukim/tyutot lehukim veskemim/takanot/Pages/tuta_takanot_rishuy_asakim_08.aspxטיוטת תקנות רישוי עסקים (רפתות ודירים), התשס"ח – 2008טיוטת תקנות רישוי עסקים (רפתות ודירים), התשס"ח – 2008
טיוטת תקנות הובלת בהמות 2015https://www.moag.gov.il/vet/hukim/tyutot lehukim veskemim/takanot/Pages/tutat_tikun_hovalat_behemot.aspxטיוטת תקנות הובלת בהמות 2015טיוטת תקנות הובלת בהמות 2015
בחינת תקנות לקביעת חיץ בין תקופות הגידולhttps://www.moag.gov.il/vet/hukim/tyutot lehukim veskemim/takanot/Pages/בחינת תקנות לקביעת חיץ בין תקופות הגידול.aspxבחינת תקנות לקביעת חיץ בין תקופות הגידול