צער בעלי חיים

​​

 

 

תקנות צער בעלי חיים (הגנה על בעלי חיים) (תנאי החזקה ואופן המתה של אפרוחים והשמדה של ביצי דגירה במדגריות), התשע"ז - 2017https://www.moag.gov.il/vet/hukim/tyutot lehukim veskemim/tzaar-balei-chaim/Pages/tuta_takanot_2017.aspxתקנות צער בעלי חיים (הגנה על בעלי חיים) (תנאי החזקה ואופן המתה של אפרוחים והשמדה של ביצי דגירה במדגריות), התשע"ז - 2017
טיוטת תקנות צער בעלי חיים - הגנה על בעלי חיים, (החזקת בהמות בבתי מטבחיים) התשע"ו, 2016 - להערות הציבורhttps://www.moag.gov.il/vet/hukim/tyutot lehukim veskemim/tzaar-balei-chaim/Pages/tutot_batey_mitbahaim.aspxטיוטת תקנות צער בעלי חיים - הגנה על בעלי חיים, (החזקת בהמות בבתי מטבחיים) התשע"ו, 2016 - להערות הציבורתקנות צער בעלי חיים
טיוטת תקנות החזקת עגלים להערות ציבור - עד לתאריך 15.6.16https://www.moag.gov.il/vet/hukim/tyutot lehukim veskemim/tzaar-balei-chaim/Pages/takanot_agalim_tuta_2016.aspxטיוטת תקנות החזקת עגלים להערות ציבור - עד לתאריך 15.6.16טיוטת תקנות החזקת עגלים להערות ציבור
טיוטת תקנות צער בעלי חיים (הגנה על בעלי חיים) (החזקה שלא לצרכים חקלאיים) (תיקון) התשע"ג - 2013https://www.moag.gov.il/vet/hukim/tyutot lehukim veskemim/tzaar-balei-chaim/Pages/tyotat_takanot_tikun.aspxטיוטת תקנות צער בעלי חיים (הגנה על בעלי חיים) (החזקה שלא לצרכים חקלאיים) (תיקון) התשע"ג - 2013
טיוטת תיקון תקנות צער בעלי חיים המשתתפים במופעיםhttps://www.moag.gov.il/vet/hukim/tyutot lehukim veskemim/tzaar-balei-chaim/Pages/takanot_baaley_haim.aspxטיוטת תיקון תקנות צער בעלי חיים המשתתפים במופעיםצער בעלי חיים המשתתפים במופעים
טיוטת תקנות צער בעלי חיים (הגנה על בעלי חיים) (גידול חזירים והחזקתם לצרכים חקלאיים, התשע"ג – 2013) להערות הציבורhttps://www.moag.gov.il/vet/hukim/tyutot lehukim veskemim/tzaar-balei-chaim/Pages/tyotat_takanot_hahzakat_hazirim.aspxטיוטת תקנות צער בעלי חיים (הגנה על בעלי חיים) (גידול חזירים והחזקתם לצרכים חקלאיים, התשע"ג – 2013) להערות הציבורטיוטת תקנות צער בעלי חיים (הגנה על בעלי חיים) (גידול חזירים והחזקתם לצרכים חקלאיים, התשע"ג – 2013) להערות הציבור
טיוטת תקנות צער בעלי חיים (הגנה על בעלי חיים) (המתת אפרוחים והשמדת ביצי דגירה), התשע"א -2011 - להערות הציבורhttps://www.moag.gov.il/vet/hukim/tyutot lehukim veskemim/tzaar-balei-chaim/Pages/tuta_takanot_zaar_baaley_haim_2011.aspxטיוטת תקנות צער בעלי חיים (הגנה על בעלי חיים) (המתת אפרוחים והשמדת ביצי דגירה), התשע"א -2011 - להערות הציבורטיוטת תקנות צער בעלי חיים (הגנה על בעלי חיים)(המתת אפרוחים והשמדת ביצי דגירה), התשע"א
הצעת תיקון תקנות צער בעלי חיים - טיוטא מיום 21/7/2011https://www.moag.gov.il/vet/hukim/tyutot lehukim veskemim/tzaar-balei-chaim/Pages/tikun_210711.aspxהצעת תיקון תקנות צער בעלי חיים - טיוטא מיום 21/7/2011הצעת תיקון תקנות צער בעלי חיים
תקנות צער בעלי חיים (הגנה על בעלי חיים) (גידול מטילות והחזקתן), התש"ע-2010https://www.moag.gov.il/vet/hukim/tyutot lehukim veskemim/tzaar-balei-chaim/Pages/takanot_tzaar_baaley_haim_gidul_metilot.aspxתקנות צער בעלי חיים (הגנה על בעלי חיים) (גידול מטילות והחזקתן), התש"ע-2010תקנות צער בעלי חיים (הגנה על בעלי חיים) (גידול מטילות והחזקתן), התש"ע
טיוטת תקנות צבח החזקת מטילות להערות 241209https://www.moag.gov.il/vet/hukim/tyutot lehukim veskemim/tzaar-balei-chaim/Pages/takanot2009.aspxטיוטת תקנות צבח החזקת מטילות להערות 241209טיוטת תקנות צבח החזקת מטילות להערות 241209
טיוטת תקנות צער בעלי חיים (הגנה על בעלי חיים)(הובלת עופות), התש"ע – 2009https://www.moag.gov.il/vet/hukim/tyutot lehukim veskemim/tzaar-balei-chaim/Pages/takanot 2009.aspxטיוטת תקנות צער בעלי חיים (הגנה על בעלי חיים)(הובלת עופות), התש"ע – 2009טיוטת תקנות צער בעלי חיים (הגנה על בעלי חיים)(הובלת עופות), התש"ע – 2009
טיוטת תקנות צער בעלי חיים (הגנה על בעלי חיים)(החזקה), התשס"ה - 2005https://www.moag.gov.il/vet/hukim/tyutot lehukim veskemim/tzaar-balei-chaim/Pages/takanot_ahzaka_250905.aspxטיוטת תקנות צער בעלי חיים (הגנה על בעלי חיים)(החזקה), התשס"ה - 2005טיוטת תקנות צער בעלי חיים (הגנה על בעלי חיים)(החזקה), התשס"ה
פעולות השחתה בבעל חיים - הנחיותhttps://www.moag.gov.il/vet/hukim/tyutot lehukim veskemim/tzaar-balei-chaim/Pages/peulot_hashhata_baaley_haim.aspxפעולות השחתה בבעל חיים - הנחיותפעולות השחתה בבעל חיים - הנחיות
המלצות הוועדה לתקנות צבח-חזירים 9-6-03https://www.moag.gov.il/vet/hukim/tyutot lehukim veskemim/tzaar-balei-chaim/Pages/hamlatzot_tzevah_hazirim.aspxהמלצות הוועדה לתקנות צבח-חזירים 9-6-03המלצות הוועדה לתקנות צבח-חזירים
תקנות צבח-מניעת סבל בהמתה 170903https://www.moag.gov.il/vet/hukim/tyutot lehukim veskemim/tzaar-balei-chaim/Pages/תקנות צבח-מניעת סבל בהמתה 170903.aspxתקנות צבח-מניעת סבל בהמתה 170903תקנות צבח-מניעת סבל בהמתה 170903
תקנות צער בעלי חיים (הגנה על בעלי חיים) (הובלת עופות), התשע"א-2011https://www.moag.gov.il/vet/hukim/tyutot lehukim veskemim/tzaar-balei-chaim/Pages/hovalat_ofot_2011.aspxתקנות צער בעלי חיים (הגנה על בעלי חיים) (הובלת עופות), התשע"א-2011תקנות צער בעלי חיים (הגנה על בעלי חיים) (הובלת עופות), התשע"א
פרסום להערות ציבור - טיוטת נוהל תמיכה במימון הקמה של כלביות אזוריות להחזקת כלבים לשנים 2016 ו- 2017https://www.moag.gov.il/vet/hukim/tyutot lehukim veskemim/tzaar-balei-chaim/Pages/nohal_tmicha.aspxפרסום להערות ציבור - טיוטת נוהל תמיכה במימון הקמה של כלביות אזוריות להחזקת כלבים לשנים 2016 ו- 2017
תקנות צער בעלי חיים (הגנה על בעלי חיים) (החזקה שלא לצרכים חקלאיים) (תיקון), התשע"ד, 2014 - להערות הציבורhttps://www.moag.gov.il/vet/hukim/tyutot lehukim veskemim/tzaar-balei-chaim/Pages/takanot) kshira_klavim_tyuta_9 2 14.aspxתקנות צער בעלי חיים (הגנה על בעלי חיים) (החזקה שלא לצרכים חקלאיים) (תיקון), התשע"ד, 2014 - להערות הציבורתקנות צער בעלי חיים (הגנה על בעלי חיים) (החזקה שלא לצרכים חקלאיים) (תיקון), התשע"ד, 2014
תזכיר - חוק לתיקון פקודת הכלבת (תיקון מס' 6), התשע"ו - 2015https://www.moag.gov.il/vet/hukim/tyutot lehukim veskemim/tzaar-balei-chaim/Pages/tazkir_hok_kalevet.aspxתזכיר - חוק לתיקון פקודת הכלבת (תיקון מס' 6), התשע"ו - 2015תזכיר