תנאי קבלת הרשאה לביצוע חיסוני כלבת, נקבעו בתקנות החיסון (כלבת), תשס"ה - 2005 וכן התקנות להסדרת הפיקוח על כלבים, תשס"ה – 2005.

א. הרשאה לחיסון ושיבוב כלבים

על פי החוק כלב אשר מחסנים נגד כלבת חייב לשאת שבב אלקטרוני  וכן על הרופא המחסן מוטלת חובת הדיווח על ביצוע החיסון. 
רופא וטרינר המעוניין לשבב ולחסן כלבים, יגיש שתי בקשות:  בקשה להרשאה לבצע חיסון נגד כלבת (לכלבים ובע"ח אחרים)  וכן בקשה להסמכת רופא וטרינר מוסמך (הסמכה לשיבוב). 
להורדת הטופס עבור מחסן כלבים וגם בעלי חיים אחרים

בבקשה להרשאה לחיסון מתבקש הרופא להצהיר כי קרא את דפי הסבר אודות החוקים והתקנות בנושא פיקוח על כלבים
וכלבת – עדכון מס' 2 מיום 1.2.2013.
להורדת דפי ההסבר


ב. חיסון בעלי חיים אחרים

רופא המעוניין לחסן בעלי חיים אחרים, יגיש בקשה להרשאה לבצע חיסון נגד כלבת עבור בעלי חיים שאינם כלבים.
להורדת הטופס עבור מחסן בעל חיים שאינם כלבים

את הטפסים יש לשלוח למרכז הארצי לרישום כלבים באמצעות פקס מס': 03-9485939 או דוא"ל
 

 

משרד החקלאות ופיתוח הכפר מודיע על חלוקת רישיונות במכסה 7026 - ממדינות WTO http://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/sahar_hutz/publication_list/2018/Pages/michsot_pesah_2018.aspxמשרד החקלאות ופיתוח הכפר מודיע על חלוקת רישיונות במכסה 7026 - ממדינות WTO
משרד החקלאות מודיע על חלוקת רישיונות ליבוא זיתי מאכל לתעשייה בפרט המכס 2005701000/9 - מכסה 2073 - WTO http://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/sahar_hutz/publication_list/2018/nohal_2018/Pages/zeytey_maachal_latasiya.aspxמשרד החקלאות מודיע על חלוקת רישיונות ליבוא זיתי מאכל לתעשייה בפרט המכס 2005701000/9 - מכסה 2073 - WTO
כחלק מהפחתת עלויות הבירוקרטיה ושיפור הרגולציה, משרד החקלאות מקדם רפורמות חדשות שיחסכו לחקלאים כ-12 מיליון ₪ מדי שנה ותגדלנה את הפריון של ענף החקלאות http://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/dovrut/publication/2018/Pages/improving_regulation.aspxכחלק מהפחתת עלויות הבירוקרטיה ושיפור הרגולציה, משרד החקלאות מקדם רפורמות חדשות שיחסכו לחקלאים כ-12 מיליון ₪ מדי שנה ותגדלנה את הפריון של ענף החקלאות