תנאי קבלת הרשאה לביצוע חיסוני כלבת, נקבעו בתקנות החיסון (כלבת), תשס"ה - 2005 וכן התקנות להסדרת הפיקוח על כלבים, תשס"ה – 2005.

א. הרשאה לחיסון ושיבוב כלבים

על פי החוק כלב אשר מחסנים נגד כלבת חייב לשאת שבב אלקטרוני  וכן על הרופא המחסן מוטלת חובת הדיווח על ביצוע החיסון. 
רופא וטרינר המעוניין לשבב ולחסן כלבים, יגיש שתי בקשות:  בקשה להרשאה לבצע חיסון נגד כלבת (לכלבים ובע"ח אחרים)  וכן בקשה להסמכת רופא וטרינר מוסמך (הסמכה לשיבוב). 
להורדת הטופס עבור מחסן כלבים וגם בעלי חיים אחרים

בבקשה להרשאה לחיסון מתבקש הרופא להצהיר כי קרא את דפי הסבר אודות החוקים והתקנות בנושא פיקוח על כלבים
וכלבת – עדכון מס' 2 מיום 1.2.2013.
להורדת דפי ההסבר


ב. חיסון בעלי חיים אחרים

רופא המעוניין לחסן בעלי חיים אחרים, יגיש בקשה להרשאה לבצע חיסון נגד כלבת עבור בעלי חיים שאינם כלבים.
להורדת הטופס עבור מחסן בעל חיים שאינם כלבים

את הטפסים יש לשלוח למרכז הארצי לרישום כלבים באמצעות פקס מס': 03-9485939 או דוא"ל
 

 

עדכון - הודעה על מפקד כבסיס נתונים להקצאת עובדים זרים בענף החקלאות לשנת 2019http://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/technun_calcali/פרסומים/Pages/mifkad_ovdim_zarim.aspxעדכון - הודעה על מפקד כבסיס נתונים להקצאת עובדים זרים בענף החקלאות לשנת 2019
משרד החקלאות מזהיר את הציבור: אסור לצרוך ביצי שליו שעליהן התווית "שליו הזהב יוסף אזולאי, מיוצר ברמות מאיר"http://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/dovrut/publication/2018/Pages/salmonela_slav.aspxמשרד החקלאות מזהיר את הציבור: אסור לצרוך ביצי שליו שעליהן התווית "שליו הזהב יוסף אזולאי, מיוצר ברמות מאיר"
משרד החקלאות פנה שוב לשר האוצר ולפקידי האוצר בדרישה לפצות באופן מידי את החקלאים ב-90 מיליון ₪ בגין קיצוץ המים http://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/dovrut/publication/2018/Pages/Water_reduction.aspxמשרד החקלאות פנה שוב לשר האוצר ולפקידי האוצר בדרישה לפצות באופן מידי את החקלאים ב-90 מיליון ₪ בגין קיצוץ המים