​​​​שליחותו של הרופא הווטרינר היא למנוע ולהקל על סבלם של בעלי חיים, למנוע מחלותיהם ולרפא אותם, לסייע באחזקתו התקינה של משק בעלי החיים ולהגן על האדם מפני סכנות ונזקים שמקורם מחלות בעלי חיים או במזון או במוצרי מזון שמקורם בעלי חיים, וכן לפעול לשיפור איכותם של מוצרי מזון שמקורם בעלי חיים.​

רופאים וטרינריים בישראל; אמצעי משמעת ונוהל טיפול בתלונות - רופאים וטרינרים

 

 

הודעה בדבר בחינה לפי תקנות הרופאים הווטרינריים (בחינת רישוי) - 25.1.18http://www.moag.gov.il/vet/shirutim/rishyonot/Rishui/RishuiRofeimVetrinarim/Tfasim/Pages/bhinat_rishuy_25.1.18.aspxהודעה בדבר בחינה לפי תקנות הרופאים הווטרינריים (בחינת רישוי) - 25.1.1810/12/2017 22:00:00
הודעה בדבר בחינת רישוי לפי תקנות הרופאים הווטרינריים תשנ"א 1991 - 26.7.17http://www.moag.gov.il/vet/shirutim/rishyonot/Rishui/RishuiRofeimVetrinarim/Tfasim/Pages/bhinat_rishuy.aspxהודעה בדבר בחינת רישוי לפי תקנות הרופאים הווטרינריים תשנ"א 1991 - 26.7.1725/06/2017 21:00:00

 

 

החלטה מספר 1/2017 בקובלנה נגד רופא וטרינררופאים וטרינריים בישראלשירותים וטרינרייםhttp://www.moag.gov.il/vet/noseim/Monitoring_Huotrinrim_Harsotiim/mishmaat_rofim_vet/emszaey_mishmaat/2017/Pages/hahlata117.aspxהחלטה מספר 1/2017 בקובלנה נגד רופא וטרינר30/01/2017 22:00:00{1f240c36-3885-4b99-8ff9-352c9bf9f0ac}c66648e1-35c9-4f63-ae43-a1be00d3cf482
החלטה מספר 2/2017 בקובלנה נגד רופא וטרינררופאים וטרינריים בישראלשירותים וטרינרייםhttp://www.moag.gov.il/vet/noseim/Monitoring_Huotrinrim_Harsotiim/mishmaat_rofim_vet/emszaey_mishmaat/2017/Pages/hahlata217.aspxהחלטה מספר 2/2017 בקובלנה נגד רופא וטרינר30/01/2017 22:00:00{1f240c36-3885-4b99-8ff9-352c9bf9f0ac}c66648e1-35c9-4f63-ae43-a1be00d3cf483
חוזר פניות ותלונות ציבור בעניין רופאים וטרינריםאמצעי משמעת ונוהל טיפול בתלונות - רופאים וטרינריםשירותים וטרינרייםhttp://www.moag.gov.il/vet/About/hozrim/hozrim/Pages/hozer_tipul_tlunot.aspxחוזר פניות ותלונות ציבור בעניין רופאים וטרינרים{f4b08ea9-7d63-4f53-85d7-ecab89aecef1}7ab3889e-6bd5-489b-8a07-429922c0e1b1131
החלטה מספר 1/12 מיום 31/1/2012 - רופא וטרינר אשר התרשל רשלנות חמורה במילוי תפקידו עקב מתן אבחנה רפואית שגויה וביצוע פעולה ניתוחית בכלבה באופן שאינו תקין, שלא במרפאה מסודרת ותחת תנאים היגייניים שאינם סביריםאמצעי משמעת ונוהל טיפול בתלונות - רופאים וטרינריםhttp://www.moag.gov.il/vet/noseim/Monitoring_Huotrinrim_Harsotiim/mishmaat_rofim_vet/emszaey_mishmaat/2012/Pages/hahlata_1-12.aspxהחלטה מספר 1/12 מיום 31/1/2012 - רופא וטרינר אשר התרשל רשלנות חמורה במילוי תפקידו עקב מתן אבחנה רפואית שגויה וביצוע פעולה ניתוחית בכלבה באופן שאינו תקין, שלא במרפאה מסודרת ותחת תנאים היגייניים שאינם סבירים{c9570d4c-5eda-466a-862d-d6d1921e28f8}a60f8b9d-8306-49e9-9f56-f1ab2c8524204

 

 

 

 

בקשה להרשאה לבצע חיסון נגד כלבת - לכלבים ובעלי חיים נוספיםכלבת;רופאים וטרינריים בישראלhttp://www.moag.gov.il/vet/shirutim/rishyonot/Rishui/HasmachaSimunKlavim/Tfasim/Pages/hisun_klavim.aspxבקשה להרשאה לבצע חיסון נגד כלבת - לכלבים ובעלי חיים נוספיםבקשה להרשאה לבצע חיסון נגד כלבת
בקשה להרשאה לבצע חיסון נגד כלבת - לצורך חיסון בעלי חיים שאינם כלביםכלבת;רופאים וטרינריים בישראלhttp://www.moag.gov.il/vet/shirutim/rishyonot/Rishui/HasmachaSimunKlavim/Tfasim/Pages/hisun_lo_klavim.aspxבקשה להרשאה לבצע חיסון נגד כלבת - לצורך חיסון בעלי חיים שאינם כלביםבקשה להרשאה לבצע חיסון נגד כלבת - לצורך חיסון בעלי חיים שאינם כלבים
הנחיות להגשת בקשה לרשיון לעסוק ברפואה וטרינריתרופאים וטרינריים בישראלhttp://www.moag.gov.il/vet/shirutim/rishyonot/Rishui/RishuiRofeimVetrinarim/Tfasim/Pages/hanhayot_bakasha_rishayon_vet.aspxהנחיות להגשת בקשה לרשיון לעסוק ברפואה וטרינריתהנחיות להגשת בקשה לרשיון לעסוק ברפואה וטרינרית
הסמכת רופאים ווטרינרים רשותיים לעניין סעיף 20 (ד) (2) לחוק הפיקוח על כלביםרופאים וטרינריים בישראלhttp://www.moag.gov.il/vet/shirutim/rishyonot/Rishui/RishuiRofeimVetrinarim/Tfasim/Pages/hasmachat_vetrinar_rashuti.aspxהסמכת רופאים ווטרינרים רשותיים לעניין סעיף 20 (ד) (2) לחוק הפיקוח על כלביםהסמכת רופאים ווטרינרים רשותיים לעניין סעיף 20 (ד) (2) לחוק הפיקוח על כלבים
טופס בקשה לרשיון / היתר זמני לרפואה וטרינרית למילוי ידנירופאים וטרינריים בישראלhttp://www.moag.gov.il/vet/shirutim/rishyonot/Rishui/RishuiRofeimVetrinarim/Tfasim/Pages/HeterZmani.aspxטופס בקשה לרשיון / היתר זמני לרפואה וטרינרית למילוי ידני

 

 

<a href="/vet/Yechidot/VetBasade/Pages/contact_leshachot_veterinariot.aspx" target="_blank"><img alt="" src="/_layouts/15/IMAGES/ichtm.gif" />contact_leshachot_veterinariot.aspx</a>יצירת קשר עם הלשכות הווטרינריות
<a href="/services/Pages/Chambers_veterinary_Search.aspx" target="_blank"><img alt="" src="/_layouts/15/IMAGES/ichtm.gif" />Chambers_veterinary_Search.aspx</a>איתור לשכות וטרינריות לפי ישוב
<a href="/Pages/VetsSearch.aspx" target="_blank"><img alt="" src="/_layouts/15/IMAGES/ichtm.gif" />VetsSearch.aspx</a>איתור רופאים וטרינרים

 

 

נהלים מקצועיים - כירורגיהhttp://www.moag.gov.il/vet/hukim/etika/Pages/nohal_chi.aspxנהלים מקצועיים - כירורגיה04/10/2011 22:00:00
נוהל הליך בדיקה רופאים וטרינרים - התנהגות שאינה הולמתhttp://www.moag.gov.il/vet/hukim/etika/Pages/nohal_bdika_hitnahagut.aspxנוהל הליך בדיקה רופאים וטרינרים - התנהגות שאינה הולמת04/02/2011 22:00:00
נהלי הרדמהhttp://www.moag.gov.il/vet/hukim/etika/Pages/nehalim_hardama.aspxנהלי הרדמה23/02/2010 22:00:00
נהלי השתלמות רופאים ווטרינרייםhttp://www.moag.gov.il/vet/hukim/etika/Pages/nehalim_hishtalmut_rofim.aspxנהלי השתלמות רופאים ווטרינריים23/02/2010 22:00:00
נהלי אשפוז בעלי חיים במרפאה ווטרינריתhttp://www.moag.gov.il/vet/hukim/etika/Pages/nehalim_ishpuz.aspxנהלי אשפוז בעלי חיים במרפאה ווטרינרית23/02/2010 22:00:00

 

 

חוק הרופאים הווטרינרים, תשנא-1991http://www.moag.gov.il/vet/hukim/hukim_pkudot/Pages/hok_rofim_vet_91.aspxחוק הרופאים הווטרינרים, תשנא-1991