מידע ונתונים על ענפי הלול​


היקף הייצור של ענף הלול, שערכו נאמד בכ-5,315 מיליוני ₪ בשנה, מהווה כ-17% מכלל התפוקה החקלאית בארץ.

​סוג התוצרת​מיליוני ש"ח​אחוזים
​בשר פטם​2,945​55%
​בשר הודו​675​13%
​ביצי מאכל​825​15%
​שלוחות הרבייה​870​17%​​
​סה"כ​5,315
100%

בענף כ-3,500 מגדלים פעילים במשקים משפחתיים ובקיבוצים

בשר פטם:
  • אומדן ייצור בשלוחת הפטם לשנה עומד על כ-480,000 טון
  • מס' מגדלים פעילים בענף כ-475
  • צריכה לנפש: כ-42 ק"ג לשנה (במונחי בשר מעובד)
בשר הודו:
  • אומדן ייצור בשלוחת ההודו לשנה עומד על כ-90,000 טון
  • מס' מגדלים פעילים בענף כ-100
  • צריכה לנפש: כ-8 ק"ג בשנה (במונחי בשר מעובד)

​למיד​ע מורחב ​מאתר מועצת הלול:

 

 

טיוטה להערות הציבור - הדור הבא בחקלאות - נוהל תמיכה בחקלאים חדשים בשנים 2018-19 ובנקלטים חדשים בפריפריה (למעט רמת הגולן)http://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/hashkaot/publication/2018/Pages/dor_chadash_draft.aspxטיוטה להערות הציבור - הדור הבא בחקלאות - נוהל תמיכה בחקלאים חדשים בשנים 2018-19 ובנקלטים חדשים בפריפריה (למעט רמת הגולן)
חומר צמחי מאושר לייבוא, מסלול קצר, חומר ריבוי ושונותhttp://www.moag.gov.il/ppis/Yechidot/PlantsRetain/sikun_yevu_yezu/sikun_negaim_yevu_tozeret/pirsumim/Pages/kataz_homer_ribuy_shonot.aspxחומר צמחי מאושר לייבוא, מסלול קצר, חומר ריבוי ושונות
تقدم وزارة الزراعة بيانات، نصائح مشورة وتعزز قوات تطبيق القانون وتؤكد على أهمية شراء اللحوم من المحلات التجارية ومحلات الجزارالمنظمة والتي تمتلك رخصة تجارية http://www.moag.gov.il/ar/وحدات الوزارة/dovrut/pirsumim/Publications_2018/Pages/Meat_Tips.aspxتقدم وزارة الزراعة بيانات، نصائح مشورة وتعزز قوات تطبيق القانون وتؤكد على أهمية شراء اللحوم من المحلات التجارية ومحلات الجزارالمنظمة والتي تمتلك رخصة تجارية