פרויקט ברוצלוזיס בנגב

​​

 

 

מחלת הברוצלוזיס - עלון למגדלhttp://www.moag.gov.il/vet/noseim/project_negev/Pages/alon_bru.aspxמחלת הברוצלוזיס - עלון למגדל
תכנית רב שנתית למזעור מחלת הברוצלוזיס בעדרי הצאן בנגב 2014-2019http://www.moag.gov.il/vet/noseim/project_negev/Pages/bru_negev.aspxתכנית רב שנתית למזעור מחלת הברוצלוזיס בעדרי הצאן בנגב 2014-2019לתכנית רב שנתית למזעור מחלת הברוצלוזיס בעדרי הצאן בנגב 2014
נספח כלבת לתכנית רב שנתיתhttp://www.moag.gov.il/vet/noseim/project_negev/Pages/kalevet.aspxנספח כלבת לתכנית רב שנתית
מפגש משרד החקלאות הישראלי והפלשתינאי, שת"פ בנושא ברוצלוזיס - 31.8.15http://www.moag.gov.il/vet/noseim/project_negev/Pages/mifgash_bru.aspxמפגש משרד החקלאות הישראלי והפלשתינאי, שת"פ בנושא ברוצלוזיס - 31.8.15
נוהל ברוצולוזיס רהט - פיילוט ניקוי עדרים לביצוע בשנים 2015-2016http://www.moag.gov.il/vet/noseim/project_negev/Pages/nohal_bru_rahat.aspxנוהל ברוצולוזיס רהט - פיילוט ניקוי עדרים לביצוע בשנים 2015-2016נוהל ברוצולוזיס רהט - פיילוט ניקוי עדרים לביצוע בשנים 2015-2016
שעורי הארעות ברוצלוזיס בבני אדם 1990- יולי 2016http://www.moag.gov.il/vet/noseim/project_negev/Pages/tochnit_negev.aspxשעורי הארעות ברוצלוזיס בבני אדם 1990- יולי 2016שעורי הארעות ברוצלוזיס בבני אדם 1990- יולי 2016