פיקוח ורישום תכשירים וטרינריים

השירותים הווטרינריים מפעילים מנגנון פיקוח על תרופות, תרכיבים ותכשירים כימיים שמטרתו להסדיר את שרשרת הטיפול, הפיקוח והבקרה בכל הקשור לאישור השימוש בתכשירים וטרינריים.
הפיקוח על התכשירים מתבצע בפועל במפעלים, בבתי מסחר, בתי מרקחת, במחסני אחסון, נקודות ניפוק מורשות, מפעלים לייצור מזון לבעלי חיים (מכוני תערובת ומרכזי מזון), מרפאות של רופאים וטרינריים (כולל רכבים) ומשקי גידול בעלי חיים. החל משלב הייצור, דרך האחסון, הניפוק וההובלה ועד לשלב השימוש על ידי הצרכן הסופי.

מערך פיקוח משמש ככלי לצורך גילוי ליקויים והעלאת נושאים בעייתיים לסדר היום בכל הקשור לתכשירים וטרינריים.
הפיקוח על התכשירים בשירותים הווטרינריים מתבסס על חוקים ותקנות שחלקם בסמכות השירותים הווטרינריים ובחלקם יש האצלת סמכויות ממשרדי ממשלה אחרים. כלל הפעילות נערכת בתיאום וליווי של יחידת הפיצו"ח של משרד החקלאות ואגף הרוקחות של משרד הבריאות. 


 

 

עדכון - הודעה על מפקד כבסיס נתונים להקצאת עובדים זרים בענף החקלאות לשנת 2019http://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/technun_calcali/פרסומים/Pages/mifkad_ovdim_zarim.aspxעדכון - הודעה על מפקד כבסיס נתונים להקצאת עובדים זרים בענף החקלאות לשנת 2019
משרד החקלאות מזהיר את הציבור: אסור לצרוך ביצי שליו שעליהן התווית "שליו הזהב יוסף אזולאי, מיוצר ברמות מאיר"http://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/dovrut/publication/2018/Pages/salmonela_slav.aspxמשרד החקלאות מזהיר את הציבור: אסור לצרוך ביצי שליו שעליהן התווית "שליו הזהב יוסף אזולאי, מיוצר ברמות מאיר"
משרד החקלאות פנה שוב לשר האוצר ולפקידי האוצר בדרישה לפצות באופן מידי את החקלאים ב-90 מיליון ₪ בגין קיצוץ המים http://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/dovrut/publication/2018/Pages/Water_reduction.aspxמשרד החקלאות פנה שוב לשר האוצר ולפקידי האוצר בדרישה לפצות באופן מידי את החקלאים ב-90 מיליון ₪ בגין קיצוץ המים