שירותים

​​​​​​​​​​

 

 

אבחון, ניטור ומעקב אחר מחלות בעלי חיים/vet/shirutim/ivhun_nitur_maakav_mahalot/Pages/default.aspxאבחון, ניטור ומעקב אחר מחלות בעלי חיים
רישיונות והיתרים/vet/shirutim/rishyonot/Pages/default.aspxרישיונות והיתרים
פיקוח ורישום תכשירים וטרינריים/vet/shirutim/Licensing_Veterinary_Pharmaceuticals/Pages/default.aspxפיקוח ורישום תכשירים וטרינריים
המרכז הארצי לרישום כלבים/vet/shirutim/rishum_klavim_vehisun_kalevet/Pages/default.aspxהמרכז הארצי לרישום כלבים
ספרייה וטרינרית/vet/shirutim/sifria/Pages/default.aspxספרייה וטרינרית
אגרות ודמי שירות שו"ט/vet/shirutim/agrot_dmey_sherut_shot/Pages/default.aspxאגרות ודמי שירות שו"ט
תשלומים מקוונים/vet/shirutim/Pages/tashlumim.aspxתשלומים מקוונים
טפסים להורדה/vet/shirutim/tfasim/Pages/default.aspxטפסים להורדה
עדכון הציבור במידע בעל עניין וטרינרי/vet/shirutim/Updated%20information/Pages/default.aspxעדכון הציבור במידע בעל עניין וטרינרי
מפת הגעה לשירותים הווטרינריים/vet/shirutim/mapat_hagaa/Pages/default.aspxמפת הגעה לשירותים הווטרינריים
קישורים שימושיים/vet/shirutim/links/Pages/default.aspxקישורים שימושיים
שאלות ותשובות בנושאים וטרינריים/vet/shirutim/question_answer_vet/Pages/default.aspxשאלות ותשובות בנושאים וטרינריים
הוראות לשעת חירום - חיות מחמד/vet/shirutim/noahal_herum_hayot_mahmad/Pages/default.aspxהוראות לשעת חירום - חיות מחמד

 

 

משרד החקלאות ופיתוח הכפר מודיע על חלוקת רישיונות ליבוא זיתים טריים לתעשייהhttps://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/sahar_hutz/publication_list/2018/Pages/olives.aspxמשרד החקלאות ופיתוח הכפר מודיע על חלוקת רישיונות ליבוא זיתים טריים לתעשייה
רשימת תכשירי הדברה לקנביס רפואי - 9/2018https://www.moag.gov.il/ppis/Yechidot/chimistry/rishum_rishuy/pirsumim/2018/Pages/tachsirim_kanabis_refui_2018.aspxרשימת תכשירי הדברה לקנביס רפואי - 9/2018
רשימת מפעלים מאושרים ליבוא בשר וקרבייםhttps://www.moag.gov.il/vet/Yechidot/inport export/yevu_basar/Pages/mifalim_yevu.aspxרשימת מפעלים מאושרים ליבוא בשר וקרביים