הסרת מספר הטלפון מהמרכז הארצי לרישום כלבים

​החל מתאריך 1/6/2010 נכסה לתוקפה תקנה הקובעת כי גם מספרי הטלפון של בעלי הכלבים יופיע במרכז הארצי לרישום כלבים, בפרטים הגלויים לעיון הציבור באתר האינטרנט, על מנת לאתרו ביתר קלות ומהירות.

על מנת למנוע מצב בו מספר הטלפון של בעלי הכלב מופיע בניגוד לרצונו, קובעת התקנה החדשה כי במהלך השנתיים הקרובות לא יפורסם מספר הטלפון, ובתקופה זו יכולים בעלי כלבים לפנות בכתב לשירותים הווטרינריים במשרד החקלאות ולבקש להסיר פרט זה ממאגר הנתונים. פנייה בכתב ניתן להעביר למרכז הארצי לרישום כלבים.​
אשת הקשר: קרן בוטון 
טלפון: 03-9681610
פקס: 03-9485939

החל מיום פרסום מספרי הטלפון, יוכלו בעלי כלבים לבקש ​להסירם מרשימה זו באמצעות פנייה לרופא הווטרינר הרשותי, לפי אזור מגוריהם.​

 

 

משרד החקלאות ופיתוח הכפר מודיע על חלוקת רישיונות במכסה 7026 - ממדינות WTO http://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/sahar_hutz/publication_list/2018/Pages/michsot_pesah_2018.aspxמשרד החקלאות ופיתוח הכפר מודיע על חלוקת רישיונות במכסה 7026 - ממדינות WTO
משרד החקלאות מודיע על חלוקת רישיונות ליבוא זיתי מאכל לתעשייה בפרט המכס 2005701000/9 - מכסה 2073 - WTO http://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/sahar_hutz/publication_list/2018/nohal_2018/Pages/zeytey_maachal_latasiya.aspxמשרד החקלאות מודיע על חלוקת רישיונות ליבוא זיתי מאכל לתעשייה בפרט המכס 2005701000/9 - מכסה 2073 - WTO
כחלק מהפחתת עלויות הבירוקרטיה ושיפור הרגולציה, משרד החקלאות מקדם רפורמות חדשות שיחסכו לחקלאים כ-12 מיליון ₪ מדי שנה ותגדלנה את הפריון של ענף החקלאות http://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/dovrut/publication/2018/Pages/improving_regulation.aspxכחלק מהפחתת עלויות הבירוקרטיה ושיפור הרגולציה, משרד החקלאות מקדם רפורמות חדשות שיחסכו לחקלאים כ-12 מיליון ₪ מדי שנה ותגדלנה את הפריון של ענף החקלאות