2014

​​

 

 

איבדתם את הכלב? מחפשים רופא וטרינר? רוצים לפנות לרופא הווטרינר הרשותי בעירכם? אפליקציה חדשה של משרד החקלאות תסייעhttp://www.moag.gov.il/vet/shirutim/rishum_klavim_vehisun_kalevet/pirsumim/2014/Pages/application.aspxאיבדתם את הכלב? מחפשים רופא וטרינר? רוצים לפנות לרופא הווטרינר הרשותי בעירכם? אפליקציה חדשה של משרד החקלאות תסייעאיבדתם את הכלב? מחפשים רופא וטרינר? רוצים לפנות לרופא הווטרינר הרשותי בעירכם? אפליקציה חדשה של משרד החקלאות תסייע
סכומי אגרות חיסון כלבת לשנת 2015http://www.moag.gov.il/vet/shirutim/rishum_klavim_vehisun_kalevet/pirsumim/2014/Pages/agrot_hisun_1.1.15.aspxסכומי אגרות חיסון כלבת לשנת 2015סכומי אגרות חיסון כלבת לשנת 2015
סכומי אגרות חיסון כלבת לשנת 2014http://www.moag.gov.il/vet/shirutim/rishum_klavim_vehisun_kalevet/pirsumim/2014/Pages/agrot_klavim_9-6-14.aspxסכומי אגרות חיסון כלבת לשנת 2014סכומי אגרות חיסון כלבת לשנת 2014
מספר כלבים לפי ישובים כפי שדווחו למשרד החקלאות - שנת 2013http://www.moag.gov.il/vet/shirutim/rishum_klavim_vehisun_kalevet/pirsumim/2014/Pages/klavim_2014.aspxמספר כלבים לפי ישובים כפי שדווחו למשרד החקלאות - שנת 2013מספר כלבים לפי ישובים כפי שדווחו למשרד החקלאות - שנת 2013
פטור מתשלום אגרה מוגדלת לכלב שצינור הזרע שלו נחתך או נקשרhttp://www.moag.gov.il/vet/shirutim/rishum_klavim_vehisun_kalevet/pirsumim/2014/Pages/ptor_agra_28.7.13.aspxפטור מתשלום אגרה מוגדלת לכלב שצינור הזרע שלו נחתך או נקשרפטור מתשלום אגרה מוגדלת לכלב שצינור הזרע שלו נחתך או נקשר
נתונים סטטיסטים במרכז רישום הכלבים שנקלטו עד ליום 31.12.2013http://www.moag.gov.il/vet/shirutim/rishum_klavim_vehisun_kalevet/pirsumim/2014/Pages/statistic_data_2013.aspxנתונים סטטיסטים במרכז רישום הכלבים שנקלטו עד ליום 31.12.2013נתונים סטטיסטים במרכז רישום הכלבים שנקלטו עד ליום 31.12.2013