2015

 

 

עדכון אגרות כלבים לשנת 2016http://www.moag.gov.il/vet/shirutim/rishum_klavim_vehisun_kalevet/pirsumim/2015/Pages/agrot_klavim_2015.aspxעדכון אגרות כלבים לשנת 2016עדכון אגרות כלבים לשנת 2016
רשימת כלביות בישראל 2015http://www.moag.gov.il/vet/shirutim/rishum_klavim_vehisun_kalevet/pirsumim/2015/Pages/kalbiot_israel.aspxרשימת כלביות בישראל 2015רשימת כלביות בישראל
אזהרה לציבור בעקבות שני מקרי הכלבת בימים האחרוניםhttp://www.moag.gov.il/vet/shirutim/rishum_klavim_vehisun_kalevet/pirsumim/2015/Pages/kalevet_2015.aspxאזהרה לציבור בעקבות שני מקרי הכלבת בימים האחרוניםאזהרה לציבור בעקבות שני מקרי הכלבת בימים האחרונים