​במרכז הארצי לרישום כלבים ניתן לרשום בעלי חיים נוספים, שאינם כלבים כגון: חתולים, סוסים, חמורים, ציפורים, זוחלים ואחרים. 
ניתן לדווח למרכז על בעלי חיים שאינם כלבים באמצעות טו​פס דיוו​ח ממשלתי​​​. יש להוריד את סרגל הכלים ולפעול בהתאם להנחיות הרשומות שם. 

*לתשומת ליבכם, בעת מילוי הטופס לבעלי חיים שאיננו כלב חובה לציין ב"תיאור נוסף"​ - את סוג בעל החיים הרצוי.