​במרכז הארצי לרישום כלבים ניתן לרשום בעלי חיים נוספים, שאינם כלבים כגון: חתולים, סוסים, חמורים, ציפורים, זוחלים ואחרים. 
ניתן לדווח למרכז על בעלי חיים שאינם כלבים באמצעות טו​פס דיוו​ח ממשלתי​​​. יש להוריד את סרגל הכלים ולפעול בהתאם להנחיות הרשומות שם. 

*לתשומת ליבכם, בעת מילוי הטופס לבעלי חיים שאיננו כלב חובה לציין ב"תיאור נוסף"​ - את סוג בעל החיים הרצוי. 

 

 

יצוא כלבים לדרום אפריקהhttp://www.moag.gov.il/vet/Yechidot/inport export/pablication/Pages/export_southafrica_dogs.aspxיצוא כלבים לדרום אפריקה
הודעה לציבור בעקבות הערות הציבור שהתקבלו בעניין הצעה לשינוי הרגולציה בקביעת תוקף חיי מדף של בשר מצונןhttp://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/research_economy_strategy/regulatory_policy/publications/Pages/Change_regulation.aspxהודעה לציבור בעקבות הערות הציבור שהתקבלו בעניין הצעה לשינוי הרגולציה בקביעת תוקף חיי מדף של בשר מצונן
קווים מנחים לעניין חיי מדף של בשר בעלי-חיים גולמי (מצונן או קפוא)http://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/research_economy_strategy/regulatory_policy/publications/Pages/-guidelines.aspxקווים מנחים לעניין חיי מדף של בשר בעלי-חיים גולמי (מצונן או קפוא)