​משרד החקלאות מזמין את הציבור לעיין בטיוטות הנהלים, אשר הוכנו בעניין מתן תמיכות לפי סעיף 21א לחוק להסדרת הפיקוח על כלבים, בגין תקציב 2019. 

בטיוטות אלה שולב​ו הערות הציבור כפי שהועלו בדיון הציבורי שהתקיים בנושא ביום 21.8.2019.  

הערות לטיוטות הבאות יש למסור עד ליום 31.10.2019, בדואר אלקטרוני: dogcenter@moag.gov.il.

טיוטת נוהל תמיכה ברשויות מקומיות לאיסוף כלבים משוטטים ומסירתם לאימוץ לשנת 2019

טיוטת נוהל תמיכה ברשויות מקומיות לקיום ימי אמוץ איזוריים לשנת 2019

טיוטת נוהל ​תמיכה בעיקור כלבים בבעלות לשנת 2019

 

 

הודעת המשך 1 ל-O.I.E פה וטלפייםhttps://www.moag.gov.il/vet/Yechidot/Apidmiology/dohot_dhufim_oie/2019/Pages/pe_tlafaim_06-10-19.aspxהודעת המשך 1 ל-O.I.E פה וטלפיים
דו"ח יבוא בקר וצאן, ינואר - ספטמבר, 2019https://www.moag.gov.il/vet/Yechidot/inport export/knisa_yetsia_hayot_mahmad/yevu_mikne/Pages/import_09_19.aspxדו"ח יבוא בקר וצאן, ינואר - ספטמבר, 2019
דיווח המשך 3 ל-O.I.E, קטרת העור - 17.9.19https://www.moag.gov.il/vet/Yechidot/Apidmiology/dohot_dhufim_oie/2019/Pages/kateret_or_17-9-19.aspxדיווח המשך 3 ל-O.I.E, קטרת העור - 17.9.19