​​​הגדרת העיסוק ברפואה וטרינרית על פי חוק הרופאים הווטרינרים (תשנ"א-1991): "טיפול רפואי בבעל חיים למניעת מחלה או ריפוייה, בדיקה, אבחון או ​ניתוח של בעל חיים​ או מתן מרשם עבורו, ולרבות בדיקה של גוויית בעל חיים לשם א​בחון מחלה או לשם קביעת היותה ראויה למאכל אדם".​


פקודת מחלות בעלי חיים [נוסח חדש]​, התשמ"ה-1985

חוק צער בעלי חיים (הגנה על בעלי חיים), התשנ"ד-1994​

פקודת הכלבת, 1934

חוק הרופאים הווטרינרים, התשנ"​א-1991

לחיפוש תחיקה בנושאים וטרינריים​

ביצי מאכל