​​​הגדרת העיסוק ברפואה וטרינרית על פי חוק הרופאים הווטרינרים (תשנ"א-1991): "טיפול רפואי בבעל חיים למניעת מחלה או ריפוייה, בדיקה, אבחון או ​ניתוח של בעל חיים​ או מתן מרשם עבורו, ולרבות בדיקה של גוויית בעל חיים לשם א​בחון מחלה או לשם קביעת היותה ראויה למאכל אדם".​​

ביצי מאכל