הנחיות וטפסים

 

 

הודעה בדבר בחינה לפי תקנות הרופאים הווטרינריים (בחינת רישוי) - 25.1.18http://www.moag.gov.il/vet/shirutim/rishyonot/Rishui/RishuiRofeimVetrinarim/Tfasim/Pages/bhinat_rishuy_25.1.18.aspxהודעה בדבר בחינה לפי תקנות הרופאים הווטרינריים (בחינת רישוי) - 25.1.18
הודעה בדבר בחינת רישוי לפי תקנות הרופאים הווטרינריים תשנ"א 1991 - 26.7.17http://www.moag.gov.il/vet/shirutim/rishyonot/Rishui/RishuiRofeimVetrinarim/Tfasim/Pages/bhinat_rishuy.aspxהודעה בדבר בחינת רישוי לפי תקנות הרופאים הווטרינריים תשנ"א 1991 - 26.7.17בחינת רישוי לרופאים וטרינרים שסיימו לימודיהם באוניברסיטה מוכרת בחו"ל תתקיים בתאריך 26.1.17
הנחיות להגשת בקשה לרשיון לעסוק ברפואה וטרינריתhttp://www.moag.gov.il/vet/shirutim/rishyonot/Rishui/RishuiRofeimVetrinarim/Tfasim/Pages/hanhayot_bakasha_rishayon_vet.aspxהנחיות להגשת בקשה לרשיון לעסוק ברפואה וטרינריתהנחיות להגשת בקשה לרשיון לעסוק ברפואה וטרינרית
הסמכת רופאים ווטרינרים רשותיים לעניין סעיף 20 (ד) (2) לחוק הפיקוח על כלביםhttp://www.moag.gov.il/vet/shirutim/rishyonot/Rishui/RishuiRofeimVetrinarim/Tfasim/Pages/hasmachat_vetrinar_rashuti.aspxהסמכת רופאים ווטרינרים רשותיים לעניין סעיף 20 (ד) (2) לחוק הפיקוח על כלביםהסמכת רופאים ווטרינרים רשותיים לעניין סעיף 20 (ד) (2) לחוק הפיקוח על כלבים
טופס בקשה לרשיון / היתר זמני לרפואה וטרינרית למילוי ידניhttp://www.moag.gov.il/vet/shirutim/rishyonot/Rishui/RishuiRofeimVetrinarim/Tfasim/Pages/HeterZmani.aspxטופס בקשה לרשיון / היתר זמני לרפואה וטרינרית למילוי ידני
טופס בקשה למענה ממוחשב לרשיון/היתר זמני לעסוק ברפואה וטרינריתhttp://www.moag.gov.il/vet/shirutim/rishyonot/Rishui/RishuiRofeimVetrinarim/Tfasim/Pages/HeterZmaniMemuchshav.aspxטופס בקשה למענה ממוחשב לרשיון/היתר זמני לעסוק ברפואה וטרינריתטופס בקשה למענה ממוחשב לרשיון/היתר זמני לעסוק ברפואה וטרינרית
קורס הכנה לבחינת הרישוי לשם קבלת רישיון לעסוק ברפואה וטרינרית לתושבים חוזרים יפתח בתאריך - 1.12.16http://www.moag.gov.il/vet/shirutim/rishyonot/Rishui/RishuiRofeimVetrinarim/Tfasim/Pages/kurs_hachana_2016.aspxקורס הכנה לבחינת הרישוי לשם קבלת רישיון לעסוק ברפואה וטרינרית לתושבים חוזרים יפתח בתאריך - 1.12.16קורס הכנה לבחינת הרישוי לשם קבלת רישיון לעסוק ברפואה וטרינרית לתושבים חוזרים יתקיים בתאריך
הודעה בדבר קורס הכנה לקראת בחינת רישוי לרופאים וטרינריים המיועד לעולים חדשיםhttp://www.moag.gov.il/vet/shirutim/rishyonot/Rishui/RishuiRofeimVetrinarim/Tfasim/Pages/kurse hahana_olim.aspxהודעה בדבר קורס הכנה לקראת בחינת רישוי לרופאים וטרינריים המיועד לעולים חדשיםהודעה בדבר קורס הכנה לקראת בחינת רישוי לרופאים וטרינריים המיועד לעולים חדשים
הודעה בדבר קורס הכנה לקראת בחינת רישוי לרופאים וטרינריים המיועד לתושבים חוזריםhttp://www.moag.gov.il/vet/shirutim/rishyonot/Rishui/RishuiRofeimVetrinarim/Tfasim/Pages/kurse hahana_toshav_hozer.aspxהודעה בדבר קורס הכנה לקראת בחינת רישוי לרופאים וטרינריים המיועד לתושבים חוזריםהודעה בדבר קורס הכנה לקראת בחינת רישוי לרופאים וטרינריים המיועד לתושבים חוזרים
קריטריונים להכרה במוסדות ובמסלולי לימוד רפואה וטרינרית בחו"לhttp://www.moag.gov.il/vet/shirutim/rishyonot/Rishui/RishuiRofeimVetrinarim/Tfasim/Pages/mosdot_haskala_gvoha.aspxקריטריונים להכרה במוסדות ובמסלולי לימוד רפואה וטרינרית בחו"לקריטריונים להכרה במוסדות ובמסלולי לימוד רפואה וטרינרית בחו"ל