להלן הודעה בדבר קורס הכנה לקראת בחינת רישוי לרופאים וטרינריים עולים חדשים אשר סיימו לימודיהם בחו"ל ומעוניינים לקבל רישיון לעסוק במקצוע בישראל.

בחינת הרישוי לרופאים וטרינריים תתקיים ב-14 בינואר 2016.

לקראת הבחינה, מקיים משרד העלייה והקליטה בשיתוף ביה"ס לרפואה וטרינרית, קורס הכנה לעולים חדשים אשר סיימו את לימודיהם ברפואה וטרינרית במוסד מוכר בחו"ל, ומעוניינים לקבל רישיון לעסוק במקצוע בישראל.
הקורס יתקיים בבית החולים הווטרינרי אשר בבית הספר לרפואה וטרינרית ע"ש קורט בבית דגן.

לידעתכם, פתיחת הקורס נדחתה ליום ראשון 3 בינואר 2016.

לפרטים נוספים ולהרשמה, יש לפנות לגב' יעל קלרמן מזכירת קורסים ללימודי המשך בביה"ס לרפואה וטרינרית ע"ש קורט.
טלפון: 08-9489535, פקס – 08-9467940 דוא"ל – yaelkl@savion.huji.ac.il

 למידע המלא אודות הקורס

 

 

נהלי אתיקה מקצועית - רופאים וטרינריםhttps://www.moag.gov.il/Procedures/Pages/nehalim_etika_vet.aspxנהלי אתיקה מקצועית - רופאים וטרינרים
מתן אישור לרישיון עסק - תחום וטרינריהhttps://www.moag.gov.il/vet/hukim/Business_Licensing/Pages/mahlakot_rishuy_asakim.aspxמתן אישור לרישיון עסק - תחום וטרינריה
נפתחה ההרשמה לבחינת הרישוי לרופאים וטרינריים שסיימו לימודיהם בחו"ל - עד לתאריך 15.7.19https://www.moag.gov.il/vet/shirutim/rishyonot/Rishui/RishuiRofeimVetrinarim/Tfasim/Pages/bhinat_rishuy_2019.aspxנפתחה ההרשמה לבחינת הרישוי לרופאים וטרינריים שסיימו לימודיהם בחו"ל - עד לתאריך 15.7.19