2009

המצגת של "חקלאות בישראל, עובדות ונתונים", מכילה מידע אודות חקלאות מודרנית בארץ, כולל הַמְצָאָות וחידושים וטכנולוגיות מתקדמות בתחומים הבאים: גֵּיאוֹגְרַפְיָה, מים, טכנולוגיות של השקיה, התיישבות, פיתוח כפרי, מדעי הצמח, בעלי חיים, נתונים סטטיסטיים, מחקר ופיתוח, שיתוף בינלאומי והדרכה חקלאית.למצגת חקלאות בישראל
Agriculture in Israel

 

 

אורי אריאל שר החקלאות חתם על הסכם שיתוף פעולה חקלאי עם שר החקלאות הרוסי http://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/dovrut/publication/2017/Pages/Dairy_farms_Russia.aspxאורי אריאל שר החקלאות חתם על הסכם שיתוף פעולה חקלאי עם שר החקלאות הרוסי
משלחת בראשות שר חקלאות של מדינת הריאנה - הודו ובכירים נוספים הגיעו לביקור רשמי בישראלhttp://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/CINADCO/Publication/2017/Pages/india_delegation_arrived.aspxמשלחת בראשות שר חקלאות של מדינת הריאנה - הודו ובכירים נוספים הגיעו לביקור רשמי בישראל
רישיונות ליצוא תוצרת חקלאית לאיחוד האירו-אסיאתיhttp://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/sahar_hutz/publication_list/2017/Pages/hescim_sahar.aspxרישיונות ליצוא תוצרת חקלאית לאיחוד האירו-אסיאתי