מאגר תויות תכשירי הדברה
 

 

שמות תכשירים מתחילים ב-ע'http://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/PPIS/tachshiry_hadbara/Pages/label_ayn.aspxשמות תכשירים מתחילים ב-ע'שמות תכשירים מתחילים ב-ע'