2010

מיום הקמת המרכז הארצי לרישום כלבים בשירותים הווטרינרים במשרד החקלאות, לפני למעלה מארבע שנים, ועד היום, נרשמו למעלה מ- 385,000 כלבים (חיים, נכון להיום) המקשקשים בינינו. מטרת המרכז להסדיר את הפיקוח על כלבים במדינת ישראל וליצור מאגר נתונים אחד, כלל ארצי, הכולל בתוכו את פרטי כלל הכלבים הרשומים בישראל, מתוך דאגה לבריאות בעלי החיים והציבור.


על פי נתוני המרכז הארצי לרישום כלבים, נשמרת בקרב הציבור העדפה קלה לכלבים זכרים. נכון להיום, רשומים בישראל 194,431 זכרים ו- 190,747 נקבות. מכלל הכלבים הרשומים 49,482 נרשמו במאגר במהלך שנת 2009 וככל הנראה, רובם אומצו אל חיק משפחותיהם בשנה האחרונה. מתוך מספר זה, כ- 12,800 כלבים נולדו ואומצו על ידי משפחות בשנת 2009, כלומר כמעט 13,000 גורים אומצו לבתים בשנה האחרונה. נתון זה נמוך מנתוני השנה הקודמת בכ- 4,000 כלבים, ככל הנראה הודות למבצע העיקור והסירוס שיזם משרד החקלאות ופיתוח הכפר בשלוש השנים האחרונות, וכן ככל הנראה גם לאור המצב הכלכלי במשק.

מנתוני המאגר עולה, כי השמות הפופולאריים ביותר שניתנו לכלבים הם ליידי לנקבות (עם למעלה מ- 3,000 כלבות העונות לשם זה) ובוני לזכרים (עם למעלה מ- 2,800 כלבים העונים לשם זה). שמות אלו שומרים על פופולאריות זו שנה שלישית ברציפות. שמות פופולאריים נוספים הם לאקי, מוקה, רקס, חץ, לולה וטופי.

השמות הפופולאריים ביותר בקרב גורים, אשר נולדו בשנה האחרונה, הם שוקו לזכרים (121 נקראים בשם זה) ומיקה לנקבות (124 נקראות בשם זה).

להמשך ההודעה
למרכז הארצי לרישום כלביםכלב

 

 

ימי אימוץ אזוריים של כלבים https://www.moag.gov.il/services/maagarey_meyda/dogcenter/Pages/imutz_klavim.aspxימי אימוץ אזוריים של כלבים ​בישראל קיימת תופעה של כלבים משוטטים ונטושים, העלולה להוביל לפגיעה ברווחת בעלי החיים ולפגיעה בבריאות ובביטחון הציבור. לשם כך, יצא משרד החקלאות במספר קולות קוראים לצמצום התופעה ועידוד אימוץ אחראי.
קול קורא לרשויות המקומיות נוהל השתתפות המדינה במימון ניתוחים לצמצום התרבות חתולי רחוב לשנת 2019https://www.moag.gov.il/vet/Yechidot/TzaarBaleyChaim/Pirsumim/2019/Pages/nohal_hatuley_rehov_2019.aspxקול קורא לרשויות המקומיות נוהל השתתפות המדינה במימון ניתוחים לצמצום התרבות חתולי רחוב לשנת 2019
מפקחי משרד החקלאות פינו 8 כלבים שהוחזקו בתנאים מחפירים במתחם בקלנסווהhttps://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/dovrut/publication/2019/Pages/Eight_dogs.aspxמפקחי משרד החקלאות פינו 8 כלבים שהוחזקו בתנאים מחפירים במתחם בקלנסווה