2011

הפרה הישראלית ירוקה יותר!
נתונים אלו ונתונים נוספים, מחקרים חדשים ומידע רב על הענף הוצגו בכנס השנתי למדעי הבקר לחלב, שאורגן ע"י המחלקה לבקר בשירות ההדרכה והמקצוע (שה"מ) ומכון וולקני במשרד החקלאות, התאחדות מגדלי הבקר בישראל ומועצת החלב.


ענף החלב מהווה את אחד הענפים המובילים בחקלאות בישראל ומקור לגאווה לא מבוטלת. הפרה הישראלית נחשבת לשיאנית תנובת החלב העולמית עם תנובה ממוצעת של 11,600 ליטר חלב בשנה. בישראל משווקים מדי שנה לא פחות מ- 1.3 מיליארד ליטר חלב בשווי 1.5 מיליארד דולר המהווים 10% מסך התפוקה הארצית מחקלאות. החלב מיוצר ב- 970 רפתות הפזורות בכל רחבי הארץ על ידי 120,000 פרות מגזע הולשטיין ישראלי.

מעבר להישגים המשמעותיים שהשיג ענף הרפת הישראלי בכל הקשור בייצור ויעילות, הפך הענף לאחד הענפים בעלי התרומה הגדולה ביותר במשק לקידום ייצור אנרגיה ירוקה ידידותית לסביבה. מאז הרפורמה בענף הבקר שכללה בין השאר הקמתן של סככות גדולות ויציבות יותר עבור העדרים, הפכו גגות הסככות לאתרים הפופולריים ביותר להצבת מערכות סולאריות, וכיום מרבית האתרים בהם הוצבו מערכות כאלה בישראל הם למעשה גגות רפתות. כיום, מבין 970 רפתות הקיימות בישראל, כרבע כבר התקינו מערכות כאלה, אחוז חסר תקדים בהשוואה לעולם. מרבית הרפתות שהתקינו מערכות כאלה עד היום הן רפתות משפחתיות קטנות בהן מותקנות מערכות המייצרות כ- 50 קילוואט לשעה.
להמשך קריאה
פרה ישראלית

 

 

ימי אימוץ אזוריים של כלבים https://www.moag.gov.il/services/maagarey_meyda/dogcenter/Pages/imutz_klavim.aspxימי אימוץ אזוריים של כלבים ​בישראל קיימת תופעה של כלבים משוטטים ונטושים, העלולה להוביל לפגיעה ברווחת בעלי החיים ולפגיעה בבריאות ובביטחון הציבור. לשם כך, יצא משרד החקלאות במספר קולות קוראים לצמצום התופעה ועידוד אימוץ אחראי.
חשד לקטרת העור בקיבוץ מענית וברפת צפון (אורטל) ברמת-הגולן - 19.8.19https://www.moag.gov.il/vet/Yechidot/VetBasade/Pirsumim/2019/Pages/kateret_or_ortal_19-8-19.aspxחשד לקטרת העור בקיבוץ מענית וברפת צפון (אורטל) ברמת-הגולן - 19.8.19
הודעה ללולנים - אוגוסט, 2019https://www.moag.gov.il/vet/Yechidot/Ofot/dohot_microplasma_ofot/2019/Pages/mico_8_19.aspxהודעה ללולנים - אוגוסט, 2019