2013

יאיר שמיר, שר החקלאות ופיתוח הכפר: "מדובר בהחלטה חשובה שתחזק את התיישבות בפריפריה, השומרת על גבולות המדינה ומפריחה, הלכה למעשה, את השממה״

יישובי המועצה האזורית אשכול: אוהד, שדה ניצן, תלמי אליהו, בני נצרים, נווה, צאלים וגבולות יזכו לפיצוי בגין אי-עיבוד אדמתם בתקופת מבצע "עמוד ענן", הודות להסכמות שהשיג משרד החקלאות ופיתוח הכפר מול רשות המיסים.

המדובר בשבעה יישובים, שאינם מצויים בטווח 7-0 ק"מ מרצועת עזה, אולם במהלך המבצע ניתנו להם הנחיות שלא לעבד את אדמותיהם החקלאיות. בשל כך נתגלעה מחלוקת בדבר זכאותם לפיצוי על פי המסלול הירוק, בדומה ליישובים שבטווח. משרד החקלאות ופיתוח הכפר שם לו למטרה, להגן על ההתיישבות בכלל ועל ההתיישבות בפריפריה בפרט, על כן פנה המשרד לרשות המיסים שנעתרה לבקשה. סך הפיצוי צפוי לעמוד על 5-3 מיליון ₪.

צביקה כהן, סמנכ"ל מימון והשקעות במשרד החקלאות ופיתוח הכפר: "משרד החקלאות נרתם בכדי לסייע להתיישבות בפריפריה ששומרת על גבולות המדינה. שבעת היישובים המדוברים נשמעו לאותן ההוראות של גורמי הביטחון שניתנו לישובים המרוחקים עד שבעה ק"מ מהרצועה, לכן גם ישובים אלו זכאים לפיצוי דומה במסלול הירוק. אנו מודים למס רכוש על ההבנה ועל שיתוף הפעולה המהיר".

מבצע "עמוד ענן" התקיים  במהלך חודש נובמבר 2012. עם סיום המבצע חתם שר האוצר דאז, בהסכמת ועדת הכספים של הכנסת, על תקנות מס רכוש וקרן פיצויים לפיהן שולמו פיצויים בגין נזק מלחמה ונזק עקיף.מיגוניות בעמוד ענן