2013

משרד החקלאות ופיתוח הכפר יוצא במבצע יזום לחיסון כלבת בכלבים ביישובים באזורי התפרצות מחלת הכלבת, ברמת הגולן ובעמק המעיינות. המבצע יכלול סימון בשבב וחיסון של כלבים במימון המדינה

בשנים האחרונות, ברוב המקרים בהם אובחנה מחלת הכלבת בבעלי חיים היה זה בכלבים באזור רמת הגולן ועמק המעיינות, נוכח חדירת בעלי חיים נגועים מהמדינות הגובלות בישראל – לבנון, ירדן וסוריה. המחלה נתגלתה בכלבים שנכנסו לשטח מדינת ישראל באזורי הגבול, וכן בכלבים הנמצאים בשטח ישראל ואינם מחוסנים כנדרש בחוק. התפרצות המחלה בכלבים מהווה איום ישיר על בריאותם וחייהם של התושבים, המטיילים ובעלי החיים שלהם. בנוסף, קיימת סכנה מתמדת של העברת בעלי חיים שנדבקו באזור לאזורים אחרים בישראל.

בכדי לעצור התפרצויות של המחלה בכלבים נדרשת רמת חיסון של קרוב ל- 100%(!!) מהכלבים, לפי נתוני משרד החקלאות ממוצע החיסון בתוקף בכלבים באזור הינו מתחת ל- 60%, לעומת 73% ממוצע חיסון ארצי. על כן החליט משרד החקלאות למקד את המאמצים בהעלאת שיעור הכלבים המחוסנים ביישובים באזור, ולנקוט בפעילות יזומה ודחופה לחיסון, רישום, וסימון, במסגרת מבצע חיסון ממוקד שייערך באזורי הסיכון, במטרה למנוע באופן מיידי הידבקויות נוספות של כלבים וחשיפה נוספת של בני אדם לכלבים שאינם מחוסנים העלולים להיות חשופים למחלה.
תקופת מבצע החיסון צפויה להתחיל במהלך החודש הקרוב ולהימשך עד לחודש דצמבר. ימי החיסון המרוכזים יובאו לידיעת תושבי האזור באמצעות הרופא ווטרינר הרשותי.


להמשך פרטים על מבצע יזום לחיסון כלבת בצפון המדינה ופרטים נוספים על מחלת הכלבת
כלב משוטט

 

 

טיוטה להערות הציבור- נוהל תמיכה בהקמת כלביות להחזקת כלבים (מאורות רשות) לשנים 2019 ו- 2020https://www.moag.gov.il/vet/hukim/tyutot lehukim veskemim/tzaar-balei-chaim/Pages/hakamat_kalbiyot_2019_2020.aspxטיוטה להערות הציבור- נוהל תמיכה בהקמת כלביות להחזקת כלבים (מאורות רשות) לשנים 2019 ו- 2020
טיוטה להערות הציבור- נוהל השתתפות המדינה במימון ניתוחים לצמצום התרבות חתולי רחוב לשנת 2019https://www.moag.gov.il/vet/hukim/tyutot lehukim veskemim/tzaar-balei-chaim/Pages/ikur_serus_hatuley_rechov_2019.aspxטיוטה להערות הציבור- נוהל השתתפות המדינה במימון ניתוחים לצמצום התרבות חתולי רחוב לשנת 2019
ימי אימוץ אזוריים של כלבים https://www.moag.gov.il/services/maagarey_meyda/dogcenter/Pages/imutz_klavim.aspxימי אימוץ אזוריים של כלבים ​בישראל קיימת תופעה של כלבים משוטטים ונטושים, העלולה להוביל לפגיעה ברווחת בעלי החיים ולפגיעה בבריאות ובביטחון הציבור. לשם כך, יצא משרד החקלאות במספר קולות קוראים לצמצום התופעה ועידוד אימוץ אחראי.