2013

המטרה: לעודד בעלי כלבים לעקר ולסרס את כלביהם כדי למנוע לידת גורים רבים ההופכים לחסרי בית ומביאים לבסוף להמתה מיותרת של כלבים שלא מוצאים בית שיאמץ אותם.
הנתונים: ההערכה היא כי מדי שנה ננטשים בישראל עשרות אלפי כלבים. ורק 1 מתוך 10 יימצא בית (10%)
בישראל, כמו במדינות אחרות, יש כמות גדולה של כלבים נטושים, העולה על מספר המשפחות המוכנות לאמץ חיית מחמד אל חיקם. בישראל רשומים כ- 400,000 כלבים מחציתם זכרים ומחציתם נקבות. מדי שנה ננטשים בישראל עשרות אלפי כלבים, מרביתם גורים. רק 1 מתוך 10 ימצא בית (10%), רוב האחרים חיים חיי סבל ונדודים ומוצאים את מותם בטרם עת.
בכדי לעודד את בעלי הכלבים לעקר או לסרס את כלביהם, נכנס בימים אלה לתוקפו התיקון לחוק להסדרת הפיקוח על כלבים, לפיו יחויב בעל כלב שאינו מעוקר או מסורס, באגרת רישוי מוגדלת, למעט כלבים העומדים בתנאים מיוחדים, ויקבלו פטור.

בשנים האחרונות מסתמנת מגמת עלייה מתמדת במספר בעלי הכלבים שמסרסים ומעקרים את חיות המחמד שלהם והמודעות לנושא הולכת ועולה. קיימת שונות רבה בשיעור המעוקרים והמסורסים בין הרשויות השונות - בערים הגדולות השיעור גבוה משמעותית לעומת יישובים קטנים ובעלי אופי כפרי. מתוך הכלבים הרשומים כ- 60% מהנקבות מעוקרות וכ- 20% מהזכרים מסורסים.

כל כלב במדינת ישראל מחויב ברישיון החזקה. על פי התיקון לחוק אגרת הרישוי לכלב לא מעוקר או מסורס תהיה גבוהה ב- 300 ₪ מאגרה לכלב מסורס או מעוקר. התעריפים החדשים נועדו, כאמור, לעודד את בעלי הכלבים לעקר ולסרס את כלביהם.
על פי התעריפים החדשים: בעד רישיון לכלב מסורס או מעוקר, ישולמו 38 ₪ לשנה, לעומתו בעד רישיון לכלב לא מסורס או לא מעוקר, ישולמו 338 ₪ לשנה. (בנוסף, תשלום בגין חיסון כלבת בין 14.5 ₪ לכלב מעוקר או מסורס ל- 29 ₪ לכלב לא מעוקר או לא מסורס).

עם זאת, קיימים מקרים בהם לא ניתן לעקר או לסרס את הכלב, על כן קבעו השירותים הווטרינריים במשרד החקלאות תנאים למתן פטור מתשלום אגרת הרישיון המוגדלת. הנוהל מסמיך את הרופאים הווטרינריים העירוניים ברשויות המקומיות להעניק את הפטור מתשלום אגרת הרישיון המוגדלת בשל גיל או מצב בריאותי של הכלב. בעד רישיון לכלב לא מסורס או לא מעוקר שקיבל פטור, ישולמו 38 ₪ לשנה.


להמשך קריאה
לנוהל למתן פטור מתשלום אגרת רישיון מוגדלת להחזקת כלב לפי סעיף 21 (ד) לחוק להסדרת הפיקוח על כלבים
כלב

 

 

ימי אימוץ אזוריים של כלבים https://www.moag.gov.il/services/maagarey_meyda/dogcenter/Pages/imutz_klavim.aspxימי אימוץ אזוריים של כלבים ​בישראל קיימת תופעה של כלבים משוטטים ונטושים, העלולה להוביל לפגיעה ברווחת בעלי החיים ולפגיעה בבריאות ובביטחון הציבור. לשם כך, יצא משרד החקלאות במספר קולות קוראים לצמצום התופעה ועידוד אימוץ אחראי.
קול קורא לרשויות המקומיות נוהל השתתפות המדינה במימון ניתוחים לצמצום התרבות חתולי רחוב לשנת 2019https://www.moag.gov.il/vet/Yechidot/TzaarBaleyChaim/Pirsumim/2019/Pages/nohal_hatuley_rehov_2019.aspxקול קורא לרשויות המקומיות נוהל השתתפות המדינה במימון ניתוחים לצמצום התרבות חתולי רחוב לשנת 2019
מפקחי משרד החקלאות פינו 8 כלבים שהוחזקו בתנאים מחפירים במתחם בקלנסווהhttps://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/dovrut/publication/2019/Pages/Eight_dogs.aspxמפקחי משרד החקלאות פינו 8 כלבים שהוחזקו בתנאים מחפירים במתחם בקלנסווה