2013

לדברי שר החקלאות, יאיר שמיר: ״הפרויקט המשותף עם האיחוד האירופי בתחום הווטרינריה הביא להישגים רבים, שהמרכזי בהם הוא שיפור בריאות בעלי החיים בישראל, שצפוי לשפר את בריאות הצרכנים הישראלים"
מזון בעלי חיים בטוח לשימוש הוא המפתח למניעת מחלות בבעלי חיים ומכאן, המפתח לשיפור את בריאות הצרכנים הישראלים. פרויקט ה-Twinning, במימון האיחוד האירופי התמקד בווטרינריה, בדגש על נושאי בריאות בעלי חיים מסתיים החודש לאחר שהשיג הישגים ניכרים.

הפרויקט, במסגרתו עבדו השירותים הווטרינרים במשרד החקלאות לצד מומחים מאגף בריאות בעלי חיים במשרד הבריאות של איטליה, התמקד בבניית יכולות, בארגון מחדש ובחקיקה בכל נושאי בריאות בעלי החיים בישראל, ונגזרה מהגישה המשולבת של האיחוד האירופי, "מהמשק לצלחת". לאחר קרוב לשנתיים של עבודה משותפת של צוותים קבועים מאיטליה ומישראל, כמו גם מומחים שהובאו לטווח הקצר, הוצגו היום תוצאות הפרויקט בטקס נעילה שנערך במשרד החקלאות ופיתוח הכפר בבית דגן.

מזון בעלי חיים בטוח לשימוש הוא המפתח למניעת מחלות בבעלי חיים, כדוגמת "מחלת הפרה המשוגעת", היכולה לעבור גם לשרשרת המזון של בני האדם. אחת ממטרות הפרויקט הייתה להוציא אל הפועל רפורמה בטיפול במזון בעלי חיים בישראל. במסגרת הפרויקט סופק משוב עבור הנוסח של חוק מזון בעלי החיים החדש שכבר עבר בקריאה ראשונה בכנסת. נוסח גם קובץ תקנות חדש המבוסס על חקיקה מהאיחוד האירופי. תכניות למחלקה חדשה למזון בעלי חיים בתוך השירותים הווטרינרים במשרד החקלאות הוכנו אף הן, כמו גם נהלים לרישום המפעלים המייצרים מזון לבעלי חיים. לבסוף עוצב בסיס נתונים לאומי של יצרני מזון לבעלי חיים. מפקחים ואנשי צוות בשירותים הווטרינרים קיבלו הכשרה בחקיקה החדשה והוכנו חומרי הסברה עבור חקלאים ויצרני מזון לבעלי חיים.

נושאים אחרים שהפרויקט התמקד בהם היו בריאות בעלי חיים ורווחת בעלי חיים; רווחת בעלי חיים היא נושא שבו ישראל רצתה שחוקיה יהיו קרובים לחוקי האיחוד האירופי. ראשית, החקיקה בעניין רווחת בעלי חיים בישראל הושוותה לחקיקה באיחוד האירופי, ולאחר מכן נוסחו הנחיות שמטרתן להפחית את השוני. זאת ועוד, הוכנו תוכניות למחלקת חזירים חדשה בשירותים הווטרינרים במשרד החקלאות. הדבר ישפר את הבקרה הווטרינרית על כ- 200 אלף חזירים הנשחטים בישראל בשנה, ובכך יעזור למנוע העברת מחלות, כדוגמת סלמונלה, לבני אדם, וישפר את תנאי חייהם של חזירים המגודלים בישראל. גם בנושא זה נערכו קורסים לאנשי הצוות של השירותים הווטרינרים וליצרנים, הוכן חומר הסברה בנושא רווחת בעלי חיים, וכן מדריך לחקלאות בעלי חיים.

הפרויקט ארך עשרים חודשים והוא מומן על ידי האיחוד האירופי בהיקף של 950 אלף אירו. פרויקטים מסוג זה הם אחד הכלים שהאיחוד האירופי משתמש בהם ביחסיו עם ישראל במסגרת מדיניות השכנות האירופית (European Neighbourhood Policy). עוד פרויקט Twinning המערב את משרד החקלאות והעוסק בפיתוח הכפר נמצא בעיצומו כעת.
בין הדוברים בטקס הנעילה שהתקיים היום: סמנכ"ל סחר חוץ במשרד החקלאות, איציק בן-דוד, שגריר איטליה, Francesco Maria Talo וממלאת מקום השגריר מטעם משלחת האיחוד האירופי לישראל, Sandra De Waele.