2013

השירותים הווטרינרים במשרד החקלאות עושים סדר בכלביות הרשויות המקומיות, וקובעים לראשונה תנאי מינימום ותנאים מומלצים להולכים על ארבע. על פי נוהל שהושלם בימים אלה במשרד כל רשות מקומית בישראל חייבת להקים בתחומה כלבייה רשותית או לפחות להתקשר בהסכם מחייב לקבלת שירותים מכלבייה רשותית הנמצאת בתחום רשות אחרת. כל כלבייה תוכר ככלביית רשות רק לאחר ביקור ואישור של נציג המשרד במקום, ולאחר שבחן שכל התנאים המפורטים נמצאים במקום.
אז מה צריכה לכלול כלביית רשות?  
הכלבייה צריכה לעמוד בדרישות חוק צער בעלי חיים, כך שאחזקת בעלי חיים בה לא תגרום להם נזק או סבל כלשהם. בנוסף, הכלבייה צריכה לקלוט בעלי חיים בהתאם לגודלה, כך שהצפיפות במקום לא תגרום להתעללות בבעלי החיים המוחזקים.

הרופא הווטרינר העירוני האחראי או רופא וטרינר עירוני מטעמו יגיע לכלבייה לצורך בדיקת בעלי החיים המוחזקים בה לפחות פעם ביום. בסופי שבוע וחגים אדם בעל ידע מתאים יגיע לכלבייה כדי לטפל בבעלי החיים שבה. בנוסף, בכלבייה הרשותית ינוהל רישום יומי לגבי כל בעל חיים המוחזק בה, כל עובד בכלבייה ידווח באופן מיידי לרופא הווטרינר האחראי על כל סימן או ממצא חריג הנוגע להתנהגותו, בריאותו ומצבו של בעל חיים המוחזק בכלבייה.

שטח הכלבייה יכלול שני מבנים ובהם תאים, כאשר אחד מהמבנים מיועד להחזקת כלבים והשני מיועד להחזקת חתולים או לחלופין מבנה אחד עם אזור נפרד לחתולים, באופן שאין קשר עין בין הכלבים לחתולים וחצר, המאפשרת שחרור הכלבים למשחק ושעשוע.

תאי בעלי החיים יהיו מקורים באופן המגן מפני גשם ושמש, ויכללו אמצעי חימום שניתן להפעיל בחורף. רצפת התא וקירותיו יהיו בנויים מחומרים קשיחים שאינם ניתנים ללעיסה, אינם סופגים מים וניתנים לניקוי ולחיטוי בנקל. רצפת התא תהיה בעלת שיפוע המאפשר ניקוז מי השטיפה וההפרשות שבכלוב לתעלת ניקוז, כך שבעל החיים לא יאלץ לשבת בהפרשותיו.
בתאים יהיו דרגשים במספר ובשטח המספיקים למנוחה לכל בעלי החיים שבכלוב בו זמנית. על הדרגשים להיות מוגבהים מהקרקע, ואם עשויים מבטון או ממתכת גם לכלול בידוד טרמי.
בתאי החתולים יהיה ארגז לעשיית צרכים עם חול חתולים, בהתאם למספר החתולים שבכלוב.

מי לא יוכל לעבוד בכלבייה? מי שהורשע בעבירה על חוק צער בעל חיים. הנוהל אף מסדיר את העסקת העובדים בכלביות, על פיו לא יועסק עובד בכלבייה או בלכידת כלבים עבור הרשות אם גילו נמוך מ- 18 שנה או אם הורשע או הוטל עליו קנס בעבירות על פי חוק צער בעלי חיים במהלך 7 השנים שקדמו להעסקתו.


לקריאה נוספת
כלבייה באשקלון, צילום: נירית ציפורי

 

 

ימי אימוץ אזוריים של כלבים https://www.moag.gov.il/services/maagarey_meyda/dogcenter/Pages/imutz_klavim.aspxימי אימוץ אזוריים של כלבים ​בישראל קיימת תופעה של כלבים משוטטים ונטושים, העלולה להוביל לפגיעה ברווחת בעלי החיים ולפגיעה בבריאות ובביטחון הציבור. לשם כך, יצא משרד החקלאות במספר קולות קוראים לצמצום התופעה ועידוד אימוץ אחראי.
פרוטוקול הוועדה המייעצת לתחום צער בעלי חיים בנושאים שונים - 4.4.19https://www.moag.gov.il/vet/Yechidot/TzaarBaleyChaim/Pirsumim/2019/Pages/vaada_baaley_haim_4-4-19.aspxפרוטוקול הוועדה המייעצת לתחום צער בעלי חיים בנושאים שונים - 4.4.19
משרד החקלאות, רשות הטבע והגנים ומקלט הקופים בבן שמן פינו שבעה קופים מפינת חי בשרוןhttps://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/dovrut/publication/2019/Pages/Abuse_Monkeys.aspxמשרד החקלאות, רשות הטבע והגנים ומקלט הקופים בבן שמן פינו שבעה קופים מפינת חי בשרון