2013

הברחת ענק של זרעי עגבניות, שהוכנסו ארצה על ידי תייר צרפתי שהגיע לארץ בטיסה וללא אישורי ייבוא, סוכלה על ידי בודקי מכס נתב"ג. הבודקים תפסו את התייר כשברשותו ארבעה מיליון זרעי עגבניות, שמשקלם הכולל מסתכם ב-17 ק"ג ושווים מוערך בכ-250,000 ש"ח, עליהם לא הצהיר בכניסתו ארצה ועבר במסלול הירוק.

הנושא הועבר לפקחי השירותים להגנת הצומח ולביקורת במשרד החקלאות ופיתוח הכפר, אשר פתחו בחקירה בנושא. מתשאול ראשוני עולה כי מדובר בנציג חברה המייצרת קטשופ, אשר הבריח את זרעי העגבניות עבורה. יש לציין שפקחי משרד החקלאות ופיתוח הכפר משקיעים מאמצים גדולים במניעת חדירת נגעים חדשים שלא קיימים בישראל העלולים לגרום נזק לחקלאות ולצומח בישראל. הנזק הנגרם כתוצאה מחדירת נגעים חדשים מתבטא במספר מישורים: הנזקים הישירים הם פגיעה בחקלאות, במשק בעלי חיים ובמדגה, ובעקיפין פגיעה בתשתיות, פגיעה באדם וגורמים לנזקים אקולוגיים, חסימת שווקי ייצוא קיימים, מניעת שווקי ייצוא חדשים, זיהום סביבתי וזיהום תוצרת חקלאית.

חדירת נגעים לארץ יכולה להתבצע בשלוש דרכים שונות: מהמדינות השכנות: נגעים יכולים לעבור ממקום מושבם לסביבתם הקרובה בצורה אקטיבית (תעופה) או פסיבית (רוחות, זרם מים, סחף באמצעות גורם משני כמו חיות בר וכדומה); עם מטען צמחי מסחרי: כל משלוח מסחרי המגיע לישראל נבדק על ידי גורמים מקצועיים לפחות שלוש פעמים; הכנסת צמחים בצורה לא מבוקרת על ידי נוסעים. צמחים אלה לא נבדקים ולא עוברים שום ביקורת, והם מהווים את האמצעי העיקרי להחדרת נגעים.
עגבניות