2014

משרד החקלאות ופיתוח הכפר הכין תכנית אב, רב-שנתית, לענף הדיג המקומי. התכנית גובשה לאור יעדי המשרד ומטרותיו לספק מזון איכותי ובריא לאוכלוסייה, תוך שמירה על החקלאות ופריסת ההתיישבות, שהמדגה מהווה נדבך חשוב ממנה בפריפריה.
על פי התכנית, המשרד יפעל לצמצום מבוקר של פעילות דיג המכמורת, בתמורה לפיצוי שיינתן, הקטנת גודל העין לרשת מכמורת והרחקת פעילות המכמורתנים מהחוף, לצד בחינת היתכנות של מנגנון סיוע לדייגי המכמורת במתווה של תמריץ להשתלבות בענף החקלאות הימית כתחליף לעיסוקם בדיג. במקביל תערך בחינה מקצועית נוספת של יעילות והשפעת פעילות זו באגף הדיג, לקבלת החלטה ארוכת טווח.
עוד מציעה התכנית לפעול להגדרה של שטחים ימיים מוגנים מדיג בשיתוף רשות הטבע והגנים ולעשות אבחנה בין דייג חובב לדייג מקצוען ולהקצות רישיונות בהתאם.

בתחום החקלאות הימית, יקים המשרד צוות מומחים לגיבוש מדיניות ממשלתית לפיתוח חקלאות ימית והכרזה על המרחב הימי כאזור פיתוח לאומי. הצוות יבחן כיצד ניתן להסיר חסמים רגולטוריים ליזמים פרטיים, בכדי לאפשר פיתוח תחום זה ולספק לאזרחי ישראל חלבון איכותי מן החי, ולהתבסס פחות על יבוא.

המשרד יבצע, בשיתוף משרד הכלכלה, הערכה כלכלית וסביבתית למתקנים יבשתיים לגידול דגים בדרום הערבה. על פי תוצאות ההערכה, יפעל המשרד לגיוס צוות מומחים לטובת איתור שטחים למתקנים.

בתחום בריכות הדגים (מדגה מים פנימיים), משרד החקלאות יפעל לקידום רפורמה, כך שענף המדגה יותאם לדרישות הסביבתיות, לרבות שדרוג תשתיות לטובת הרחבת הייצור. היקף ההשקעה הנדרש הינו 120 מיליון ₪, בפריסה ל- 4 שנים ובמימון ממשלתי בהיקף של 50%. לאור העובדה שהמשרדים השותפים (אוצר וסביבה) לא התחייבו להשתתף בהשקעה, משרד החקלאות יבחן את היקף תמיכתו ברפורמה.

בנוגע לאגם הכנרת, המשרד יבחן את הפסקת אכלוס הדגיגים בהדרגה, עד לאחר סיום המחקרים שנערכים בנושא לבחינת יעילות האכלוס ותרומתו לאוכלוסיית הדגים ואיכות המים.
עוד מציעה תכנית האב להקצות משאבים למו"פ בתחומי ביות מינים חדשים ולטובת חיזוק ההדרכה לחקלאים.

על פי התוכנית אגף הדיג במשרד יקדם תיקון חקיקה קיימת והתאמתה לרפורמה המוצעת. התוכנית כוללת גם רה-אורגניזציה ביחידות האגף. הפיקוח על הדיג יעשה בידי יחידת האכיפה והחקירות המרכזית של המשרד (פיצו"ח), תוך שילוב במידת הצורך של יחידות נוספות, כדוגמת רשות הטבע והגנים.

משרד החקלאות ופיתוח הכפר האמון על ניהול ממשק דיג ופיתוח חקלאות מים רואה חשיבות רבה בטיפול בנושאים הללו ויקדיש משאבים רבים לטיפול בנושא בתהליך שיימשך מספר שנים.גידול דגים,צילום: ענת לין

 

 

הודעה ללולנים - אוגוסט, 2019https://www.moag.gov.il/vet/Yechidot/Ofot/dohot_microplasma_ofot/2019/Pages/mico_8_19.aspxהודעה ללולנים - אוגוסט, 2019
Highly Pathogenic Avian Influenza H5N8 Outbreak in Israel, April 2019https://www.moag.gov.il/vet/Yechidot/Apidmiology/oie/PirsumimDochotOIE/2019/Pages/Highly-Pathogenic-Avian-Influenza-H5N8-Outbreak-in-Israel,-April-2019.aspxHighly Pathogenic Avian Influenza H5N8 Outbreak in Israel, April 2019
הודעה על חופשיות ממחלת הברוצלה בכפר ויתקין וקיבוץ רביבים - 12.8.19https://www.moag.gov.il/vet/Yechidot/VetBasade/Pirsumim/2019/Pages/fee_bruzela_12-8-19.aspxהודעה על חופשיות ממחלת הברוצלה בכפר ויתקין וקיבוץ רביבים - 12.8.19