2015

בבדיקות שגרתיות שמבצע משרד החקלאות ופיתוח הכפר במשלוחי ביצי מאכל, נמצאו במשלוח שהגיע מטורקיה שאריות תרופות נגד טפילים ברמה שאסורה לשיווק בישראל. משלוחי ביצים המיובאים לישראל נבדקים מדגמית עם כניסתם לישראל. לאור הממצאים בבדיקות השגרתיות, הוחלט כי כלל משלוחי הביצים שיגיעו מאותו מקור יבדקו להימצאות שאריות תרופות, ולא באופן מדגמי כנהוג. במידה שימצאו שאריות אסורות כלשהן, לא יורשה שיווקן בישראל (השמדה או החזרה לארץ המקור). משרד החקלאות ופיתוח הכפר הנחה את היבואנים להעביר לידיו את צפי היבוא לטווח הקרוב.
מדינת ישראל מייצרת לעצמה את הרוב המכריע של הביצים הנצרכות בישראל, בהיקף כ- 2 מיליארד ביצים בשנה. בתקופות בהן הביקוש עולה על ההיצע, בעיקר סביב ראש השנה ופסח, מאשר משרד החקלאות ופיתוח הכפר (על סמך המלצת מועצת הלול) ייבוא ביצים בכדי למנוע מחסור בשוק. מדי שנה מיובאות לישראל כ- 150 מיליון ביצי מאכל, משלוש מדינות. כחלק מהשקיפות הצרכנית, היבואנים מחויבים על פי חוק בסימון ארץ המקור על כל ביצה וביצה מיובאת, המסומנות כך: הולנד (NL), ספרד (ES) וטורקיה (TR), בכדי לאפשר לצרכן לבחור את המוצר אותו הוא מעוניין לרכוש מתוך ידע. ביצים עליהן לא מופיעות האותיות לעיל הן ביצים מייצור מקומי.

היתר ליבוא ביצים קובע כי הביצים המיובאות מחויבות לעמוד בכל הקריטריונים הווטרינריים המחמירים הנדרשים מביצים מייצור מקומי. מפקחי משרד החקלאות המקבלים אליהם את הביצים המיובאות בודקים את תעודות הבריאות, ומוודאים כי רופא וטרינר ממשלתי חתם על הצהרת הבריאות של מדינת המוצא. בנוסף, נציגי השירותים הווטרינריים במשרד החקלאות הישראלי מבצעים בדיקות במדינות המוצא (בכל ענפי הייבוא של מוצרים מן החי), במסגרתן נבדק מערך הפיקוח הווטרינרי ומתקני הייצור.

ד"ר נדב גלאון, מנהל השירותים הווטרינריים במשרד החקלאות ופיתוח הכפר: "למרות שמדובר בכמויות מזעריות של תרופות, אין להתיר צריכת ביצים אלו. רמות שאריות תרופות המותרות בשיווק במוצרים מן החי נקבעות יחד עם משרד הבריאות בהתאם למוצר ולתרופה, וננקטים הצעדים המקובלים על מנת לוודא שהמזון המשווק לציבור, אכן עומד ברמות שנקבעו בחוק, כמקובל במדינות מפותחות אחרות".ביצים

 

 

הודעה ללולנים - אוגוסט, 2019https://www.moag.gov.il/vet/Yechidot/Ofot/dohot_microplasma_ofot/2019/Pages/mico_8_19.aspxהודעה ללולנים - אוגוסט, 2019
Highly Pathogenic Avian Influenza H5N8 Outbreak in Israel, April 2019https://www.moag.gov.il/vet/Yechidot/Apidmiology/oie/PirsumimDochotOIE/2019/Pages/Highly-Pathogenic-Avian-Influenza-H5N8-Outbreak-in-Israel,-April-2019.aspxHighly Pathogenic Avian Influenza H5N8 Outbreak in Israel, April 2019
הודעה על חופשיות ממחלת הברוצלה בכפר ויתקין וקיבוץ רביבים - 12.8.19https://www.moag.gov.il/vet/Yechidot/VetBasade/Pirsumim/2019/Pages/fee_bruzela_12-8-19.aspxהודעה על חופשיות ממחלת הברוצלה בכפר ויתקין וקיבוץ רביבים - 12.8.19