2016

משרד החקלאות עוקב בשגרה אחר מחירי ירקות ופירות. בשבועות האחרונים המחיר הסיטוני של קישואים עלה ל- 7.8 ₪ לק"ג, עקב הקרה בלילות האחרונים, שפגעה בקישואים הגדלים בשטחים פתוחים. מההערכות שבוצעו במשרד עולה כי המחסור בקישואים ימשך לפחות גם בחודש הקרוב, לכן פתח המשרד מכסות יבוא פטורות ממכס לקישואים. הקישואים הראשונים צפויים להיכנס לישראל במהלך השבוע הבא.

על פי המעקב בחודש האחרון, המחיר הסיטוני של מלפפונים עלה בתוך שבוע מ- 4 ₪ לק"ג ל- 7.8 ₪ לק"ג. ככלל, בעונה זו מחיר המלפפונים גבוה מן הממוצע העונתי העומד על כ-5 שקלים לק"ג. השנה בשל הטמפרטורה הנמוכה בלילות, אשר מעכבת ומאטה את הבשלת המלפפון, נוצר מחסור במלפפון ומחירו עלה לכ- 7.8 ₪ לק"ג. לאור זאת, מאפשר משרד החקלאות יבוא פטור ממכס של מלפפונים מירדן ללא הגבלת כמות. מתחילת השבוע נכנסו מירדן כ- 1,000 טון מלפפונים, המהווים כמחצית מצריכת המלפפונים השבועית הממוצעת בישראל (2,300 טון צריכה שבועית).

מההערכות שבוצעו במשרד עולה כי המחסור ימשך  גם בשבועיים הבאים, ולכן פתח המשרד מכסות יבוא פטורות ממכס גם מטורקיה, בנוסף לירדן, ללא הגבלת כמות.

במשרד החקלאות מציינים כי מחירי המלפפונים לצרכן עלו בצורה מתונה בחלק מהחנויות וזאת עקב מבצעים נקודתיים שנובעים משיקולים מסחריים.

משרד החקלאות פועל להנגשת מידע בדבר מחירי התוצרת החקלאית לציבור. בשלב זה, קיים מידע ברמה הסיטונאית באמצעות אפליקציה, אותה ניתן להוריד דרך חנות האפליקציות תחת השם "פריסייל". מידע בנוגע למחיר התוצרת החקלאית ברמת הצרכן מתפרסם פעם בשבוע לגבי השבוע שחלף באתר המשרד

 

 

מדד עלות ייצור גפן (ינואר 2017)http://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/research_economy_strategy/publication/2017/Pages/Costs_Index_vine_jan_2017.aspxמדד עלות ייצור גפן (ינואר 2017)
התייחסות לשאלות והערות על מתכונת הדיווח של פירות וירקות - הנחיות הדיווח של המפקח על המחירים לקמעונאים וסיטונאים לפי צו פיקוח על מחירי מצרכים ושירותים (החלת החוק על ירקות ופירות טריים וקביעת רמת הפיקוח, התשע"ז 2016)http://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/research_economy_strategy/publication/2016/Pages/prices_Supervision2016.aspxהתייחסות לשאלות והערות על מתכונת הדיווח של פירות וירקות - הנחיות הדיווח של המפקח על המחירים לקמעונאים וסיטונאים לפי צו פיקוח על מחירי מצרכים ושירותים (החלת החוק על ירקות ופירות טריים וקביעת רמת הפיקוח, התשע"ז 2016)
כחלק מהפחתת עלויות הבירוקרטיה ושיפור הרגולציה, משרד החקלאות מקדם רפורמות חדשות בתחום יבוא מוצרים מן החי והצומח http://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/dovrut/publication/2017/Pages/reform_muzarim_min_hachay.aspxכחלק מהפחתת עלויות הבירוקרטיה ושיפור הרגולציה, משרד החקלאות מקדם רפורמות חדשות בתחום יבוא מוצרים מן החי והצומח