2017

כיום על פי חוק, אלפי מגדלים של הפירות אלו משלמים היטלים. על פי ההערכות מהלך זה יחסוך לכל מגדל בין מאות לאלפי שקלים בשנה


 
כזכור לפני כחודש, שר החקלאות, אורי אריאל, התייעץ, כנדרש על פי החוק, עם מועצת הצמחים בנוגע לגריעת כ- 60 מיני פירות וירקות מאחריות המועצה. טיוטת הצעתו של השר נשלחה למועצה להתייחסות ופורסמה להערות הציבור. יו"ר המועצה ומנכ"ל המועצה הביאו את ההצעה לדיון בפני חברי המועצה לגריעת עשרות המינים והגישו את המלצתם לשר החקלאות. בעקבות המלצת המועצה נפגש השר עימם ביום 30.11.2017. בדיון עם השר השתתפו מנכ"ל המועצה, יו"ר המועצה ונציגי הנהלת המועצה וביניהם יו"ר ענף הפירות, יו"ר ענף ההדרים ויו"ר ענף הירקות. בדיון, המועצה המליצה לקבל את הצעת השר לגריעת מרבית המינים, אך ביקשה מהשר להשאיר באחריותה את ארבעת מיני הפירות – אגס, רימון, אפרסק ותפוח, וכן ארבעה מיני ירקות - סייגית, צתרה תרבותית (סוגים של צמחי תבלין), גרגיר נחלים ובצל וולשי.

 
לאחר שהשר שקל את המלצת המועצה, החליט לגרוע את כל המינים, שהופיעו בטיוטה שפורסמה להערות הציבור, לרבות האגס הרימון והאפרסק. לאור זאת, תוך 30 יום עשרות מינים לא פעילים שאינם מגדלים אותם בפועל כיום וזני פירות שמגדלים אותם כיום פחות מעשרה מגדלים פעילים, וכן מינים בהם ההתנגדות לפעילות המועצה היא עזה, יגרעו מהתוספת לחוק מועצת הצמחים.

 
לאור פניית מועצת הצמחים הוחלט בשלב זה שלא להוציא את התפוח מאחריות המועצה. ההחלטה האם לגרוע את התפוח מאחריות המועצה תתקבל ברבעון האחרון של שנת 2018. ראוי לציין כי בהערות הציבור לטיוטת הצו התקבלו במשרד החקלאות בקשות רבות ממגדלים כגון מגדלי התמר, לימון, מנגו, ענבי מאכל, כלל ענף ההדרים, דובדבן, אגס ונקטרינה, לגרוע אף אותם מהתוספת לחוק הצמחים. הירקות - סייגית, גרגיר הנחלים, בצל וולשי וצתרה תרבותית לא יגרעו מהתוספת לחוק.

 
על פי החוק, השר צריך לדווח על החלטתו ליו"ר ועדת הכלכלה, ואכן במכתב ששיגר ליו"ר ועדת הכלכלה, איתן כבל, דיווח על החלטתו זו לגריעת הגידולים מהתוספת לחוק. השר ציין כי: "מסעיף 12 לחוק עולה כי המועצה לא מפעילה את כל סמכויותיה וכי הסמכויות העיקריות שאותן היא מפעילה יכולים להיות מופעלים על ידי משרד החקלאות ביתר יעילות כתקצוב מחקר, ביצוע פעולות הדברה כל אלו מובילים למסקנה כי אין סיבה מוצדקת להשאיר מועצה סטטורית זו על כנה". 

 
שר החקלאות קיבל את ההמלצה, אליה הצטרפה גם מועצת הצמחים, כי יש לפעול לתיקון חקיקה שיאפשר לחקלאים לקבל סיוע לקידום התארגנויות וולונטריות של מגדלים. 

 
כזכור, ההצעה לגרוע מינים חקלאיים מאחריותם הניהולית של המועצה, משמעותה שהמועצה לא תנהל אותם ולא תוכל לדרוש היטלים מהחקלאים המגדלים גידולים אלה. כיום על פי חוק אלפי מגדלים של פירות אלו משלמים היטלים. על פי ההערכות מהלך זה של גריעת מינים מאחריות המועצה יחסוך לכל מגדל בין מאות לאלפי שקלים בשנה.

 
נשיא התאחדות האיכרים, דובי אמיתי, בירך את שר החקלאות, אורי אריאל, על החלטתו לסגור כ- 60 ענפים במועצת הצמחים ואף שלח מכתב תודה לשר וציין כי "השר מוכיח פעם אחר פעם כי יש מי שמגלה הבנה לקשיים ולמצוקות אליהם נקלעים החקלאים".

 
אמיתי ציין כי: ״החלטת השר בנוגע למועצה אחרי שנים שאף אחד לא התייחס לבעיה, הינה החלטה מקצועית ואמיצה ואני סמוך ובטוח שאנו החקלאים, נמצא את הדרך להתארגנות וולונטרית הולמת למען הענפים השונים, כפי הנהוג באירופה. אין ספק משבוטל מערך התכנון במועצת הצמחים, בראשית שנות ה-90, אבד הכלח על המועצה והיא איבדה את יכולותיה ואת הרלוונטיות שלה".

 

 

 

 

 

סקר טיב תכשירי הדברה לשנת 2017https://www.moag.gov.il/ppis/Yechidot/chimistry/chimia_labs/publications/Pages/seker_tachshirey_hadbara.aspxסקר טיב תכשירי הדברה לשנת 2017
מפקחי משרד החקלאות חשפו ניסיון לשיווק 80 קרטונים תותי שדה שמקורם בעזה ב-4 דוכנים בשוק מחנה יהודהhttps://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/dovrut/publication/2018/Pages/tfisat_tutim.aspxמפקחי משרד החקלאות חשפו ניסיון לשיווק 80 קרטונים תותי שדה שמקורם בעזה ב-4 דוכנים בשוק מחנה יהודה
החמרה צפויה בדרישות כניסה של עצי פרי וצמחי נוי מישראל לאיחוד האירופיhttps://www.moag.gov.il/ppis/Yechidot/PlantsRetain/yezu_tzmahim_muzrey_tzmahim/yetzu_tzahar/pirsumim/Pages/yetzu_atzwy_pri.aspxהחמרה צפויה בדרישות כניסה של עצי פרי וצמחי נוי מישראל לאיחוד האירופייצוא צמחים וחומר ריבוי של מיני עצי פרי וצמחי נוי מישראל למדינות האיחוד האירופאי עובר טלטלה בימים אלו בעקבות עדכון הרגולציה של האיחוד האירופאי, לפיה צמחים שהוגדרו על ידם כבעלי סיכון גבוה יעברו הליך של הערכת סיכונים לפני שניתן יהיה להמשיך ולייצאם לאירופה.