2017

​​​

מה צפוי בגין החזקה לא נכונה של חזירים עם אישור הקנסות? • סיכנת את החזיר והשארת אותו במקום העלול לגרום לו לנזק ממשי? שלם 3,500 ₪ קנס • לא סיפקת לחזיר מקום מרווח דיו למרבץ? שלם 5,000 ₪ • לא הצבת שלט עם פרטיו המזהים של האחראי לשעת חירום? שלם 1,500 ₪


יוזמת משרד החקלאות למתן קנסות מנהליים תעלה מחר (7.2.17) לאישור וועדת חוקה, חוק ומשפט של הכנסת וזאת בהמשך לפעולות שעושה משרד החקלאות למען אכיפת חוק צער בעלי חיים במטרה להשיג אכיפה טובה, יעילה ומרתיעה יותר של עבירות הנוגעות לתנאי גידול חזירים לצרכים חקלאיים. עם אישור ההצעה יהיה ניתן להעניש את העוברים על תקנות צער בעלי חיים, גם ללא הליך בבית משפט. הקנסות המִנהליים יכנסו לתוקף ביום פרסומן ברשומות. את החוק יאכפו פקחי יחידת הפיצו"ח (פיקוח צומח וחי) במשרד החקלאות.
ד"ר דגנית בן דב, הממונה על פי חוק צער בעלי חיים בשירותים הווטרינריים של משרד החקלאות: "כניסת התקנות לתוקפן מהווה בשורה של ממש בכל הנוגע לרווחתם של בעלי החיים. בצורה זו קל ומהיר יותר להעניש את העוברים על חוק צער בעלי חיים, ללא הליך בבית משפט. מתן קנסות מִנהליים חוסך את הצורך בהעמדה לדין הכרוכה פעמים רבות בהליך ארוך, אשר גם בסופו לא תמיד העבריין בא על עונשו וכך נוכל להבטיח ענישה מהירה למתעלל, אשר תוכל להשפיע על פעולותיו העתידיות".
חוק צער בעלי חיים והתקנות שהותקנו על פיו, קובעים הוראות שונות שמטרתן למנוע צער בעלי חיים ולהגן על רווחת בעלי החיים. המשרד רואה חשיבות רבה בשמירה על רווחתם של בעלי החיים ופועל באופן תמידי להתקנת תקנות חדשות עבור כל ענף הכרוך בגידול בעלי חיים.

בין הקנסות שהוגשו לאישור הוועדה יידרש לשלם בעל חזירייה אשר יפר את התקנות:

  • לא דאגת לתנאי אויר ראויים במבנה בו מוחזקים החזירים? שלם 7,500 ₪ קנס.
  • לא דאגת לביקור רופא עבור החזיר החולה? שלם 2,500 ₪ קנס.
  • איבדת את הרישום, התעודות והמרשמים של החזירים מהשנתיים האחרונות? שלם 1,000 ₪ קנס.
  • מקום המרבץ של החזיר אינו נקי ויבש? שלם 5,000 ₪ קנס.
  • פצעת או גרמת כוויה על גופו של החזיר? שלם 3,500 ₪ קנס.
חזירים בדיר

 

 

בניגוד לפרסומים בימים האחרונים, בעלי החיים שעל האנייה מפורטוגל שהובילה ראשי צאן ובקר לישראל במצב תקיןhttp://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/dovrut/publication/2017/Pages/Ship_with_cattle_from_Portugal.aspxבניגוד לפרסומים בימים האחרונים, בעלי החיים שעל האנייה מפורטוגל שהובילה ראשי צאן ובקר לישראל במצב תקין
מפקחי משרד החקלאות פינו 12 גמלים ששוטטו בדרום והיוו סכנה לחיי המשתמשים בכבישhttp://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/dovrut/publication/2017/Pages/gmalim_mshotteim.aspxמפקחי משרד החקלאות פינו 12 גמלים ששוטטו בדרום והיוו סכנה לחיי המשתמשים בכביש
בימים האחרונים מפקחי משרד החקלאות פעלו לחילוץ בעלי החיים בשלושה מוקדים שוניםhttp://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/dovrut/publication/2017/Pages/Animal_rescue.aspxבימים האחרונים מפקחי משרד החקלאות פעלו לחילוץ בעלי החיים בשלושה מוקדים שונים