2018

המנכ"ל פנה במכתב ליו"ר ועדת היישום של מחיר המטרה לדיון מחודש במחיר החלב שמשולם על ידי המחלבות לרפתנים​

מנכ"ל משרד החקלאות, שלמה בן-אליהו: "יש לכנס מחדש את ועדת היישום לצורך קביעה של מחיר המטרה"

במכתב שהוציא (חמישי, 28.6.18) מנכ"ל משרד החקלאות, שלמה בן-אליהו, ליושב-ראש ועדת היישום הקובעת את "מחיר המטרה" בענף החלב, קורא בן-אליהו ליושב-ראש ​הוועדה לכנס את חברי הוועדה לדיון מחודש במחיר המטרה לחלב גולמי.
לאחר הגשת דוח מתוקן, יגבש את דעתו מנכ"ל המשרד, האם הועדה שקלה את כל השיקולים הנדרשים ופעלה על פי הכללים והמטרות של החוק.​

 

 

עדכון מחירי ביציםhttps://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/research_economy_strategy/publication/2019/Pages/eggs_update_2019.aspxעדכון מחירי ביצים
משרד החקלאות מקדם כללים למסחר הוגן בין החקלאים לרשתות השיווק ולסיטונאים, להפחתת פערי הכוחותhttps://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/dovrut/publication/2019/Pages/fair_trade.aspxמשרד החקלאות מקדם כללים למסחר הוגן בין החקלאים לרשתות השיווק ולסיטונאים, להפחתת פערי הכוחותהמטרה: להפחית את ניצול פערי הכוח בין חקלאים למשווקים בשיווק הפירות והירקות טריים • בין הכללים החדשים: חוזה המוסכם על הצדדים, העברת תשלום תוך 30 יום, איסור שינוי חוזה ללא הסכמת הצדדים ועוד
נהלי עבודה ועדת המחירים הממשלתית לפיקוח על מחירי מוצרי חלב וביציםhttps://www.moag.gov.il/Procedures/Pages/vaada_sup_milk_eggs.aspxנהלי עבודה ועדת המחירים הממשלתית לפיקוח על מחירי מוצרי חלב וביצים