2018

המנכ"ל פנה במכתב ליו"ר ועדת היישום של מחיר המטרה לדיון מחודש במחיר החלב שמשולם על ידי המחלבות לרפתנים​

מנכ"ל משרד החקלאות, שלמה בן-אליהו: "יש לכנס מחדש את ועדת היישום לצורך קביעה של מחיר המטרה"

במכתב שהוציא (חמישי, 28.6.18) מנכ"ל משרד החקלאות, שלמה בן-אליהו, ליושב-ראש ועדת היישום הקובעת את "מחיר המטרה" בענף החלב, קורא בן-אליהו ליושב-ראש ​הוועדה לכנס את חברי הוועדה לדיון מחודש במחיר המטרה לחלב גולמי.
לאחר הגשת דוח מתוקן, יגבש את דעתו מנכ"ל המשרד, האם הועדה שקלה את כל השיקולים הנדרשים ופעלה על פי הכללים והמטרות של החוק.​