טפסים

 

 

דו"ח ניצול מכסות יבוא ביקוש גבוה לשנת 2017 נכון לתאריך 14.02.2017http://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/sahar_hutz/publication_list/2017/Pages/dou_nizul_michsot_160117.aspxדו"ח ניצול מכסות יבוא ביקוש גבוה לשנת 2017 נכון לתאריך 14.02.2017
עדכון תאריך הגשה - נוהל תמיכה בקידום מכירות ליצוא תוצרת חקלאית טרייה לשנת 2017 http://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/sahar_hutz/procedure/Pages/Nohal_Tmicha_Kidum_yetzu_tozeret_haklait2017.aspxעדכון תאריך הגשה - נוהל תמיכה בקידום מכירות ליצוא תוצרת חקלאית טרייה לשנת 2017
הסתיימה מכסת הצימוקים מארה"ב http://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/sahar_hutz/publication_list/2017/Pages/michsa818.aspxהסתיימה מכסת הצימוקים מארה"ב