טפסים

 

 

שרי החקלאות והאוצר סיכמו על תכנית לחיזוק הדור הבא של החקלאות ולעידוד הייצוא http://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/dovrut/publication/2017/Pages/next_generation_in_agriculture.aspxשרי החקלאות והאוצר סיכמו על תכנית לחיזוק הדור הבא של החקלאות ולעידוד הייצוא
טיוטת נוהל אישור מקום הסגר לדגיםhttp://www.moag.gov.il/vet/hukim/tyutot lehukim veskemim/mahalot-baalei-chaim/Pages/tiotat_hesger_dagim.aspxטיוטת נוהל אישור מקום הסגר לדגים
דו"ח יבוא בקר וצאן לחודשים ינואר - ספטמבר, 2017http://www.moag.gov.il/vet/Yechidot/inport export/knisa_yetsia_hayot_mahmad/yevu_mikne/Pages/yevu_bakar_tzon_2017yevu_bakar_tzon_2017.aspxדו"ח יבוא בקר וצאן לחודשים ינואר - ספטמבר, 2017