טפסים

​​​​​​

 

 

בקשה לרישיון דיג מקצועי לספינהhttp://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/fishery/Forms/Pages/daig_miktzoei_sfina.aspxבקשה לרישיון דיג מקצועי לספינהבקשה לרישיון דיג מקצועי לספינה
הנחיות ליבוא של דגים, אלמוגים, אצות וחסרי חוליות וציוד דיגhttp://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/fishery/Forms/Pages/Fish_import_regulation.aspxהנחיות ליבוא של דגים, אלמוגים, אצות וחסרי חוליות וציוד דיגהנחיות לאישור יבוא דגים
בקשה לרישיון דיג אישי מקצועי/ספורטיביhttp://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/fishery/Forms/Pages/Fishing_license_application.aspxבקשה לרישיון דיג אישי מקצועי/ספורטיביבקשה לרישיון דיג אישי מקצועי/ספורטיבי
אישור מנהלת הספנות למעקך חכות צףhttp://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/fishery/Forms/Pages/Floating fishhook annex1.aspxאישור מנהלת הספנות למעקך חכות צף
יומן דיג למערך חכות צףhttp://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/fishery/Forms/Pages/Floating fishhook annex2.aspxיומן דיג למערך חכות צף
בקשה ליבוא דגים לישראל - טופס מקווןhttp://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/fishery/Forms/Pages/Import_quest.aspxבקשה ליבוא דגים לישראל - טופס מקוון
אישור לרשות המכסhttp://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/fishery/Forms/Pages/ishur_mehes.aspxאישור לרשות המכס
בקשה לאישור תמיכות לדיג ימיhttp://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/fishery/Forms/Pages/supportreguest_2009.aspxבקשה לאישור תמיכות לדיג ימיבקשה לאישור תמיכות לדיג ימי
בקשה לרישיון דיג ספורטיבי לספינהhttp://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/fishery/Forms/Pages/tofes_daig_sportivi.aspxבקשה לרישיון דיג ספורטיבי לספינהבקשה לרישיון דיג ספורטיבי לספינה