טפסים

​​​​​​

 

 

בקשה לרישיון דיג מקצועי לספינהhttp://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/fishery/Forms/Pages/daig_miktzoei_sfina.aspxבקשה לרישיון דיג מקצועי לספינהבקשה לרישיון דיג מקצועי לספינה
בקשה לרישיון דיג אישי מקצועי/ספורטיביhttp://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/fishery/Forms/Pages/Fishing_license_application.aspxבקשה לרישיון דיג אישי מקצועי/ספורטיביבקשה לרישיון דיג אישי מקצועי/ספורטיבי
אישור מנהלת הספנות למערך חכות צףhttp://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/fishery/Forms/Pages/Floating fishhook annex1.aspxאישור מנהלת הספנות למערך חכות צף
יומן דיג למערך חכות צףhttp://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/fishery/Forms/Pages/Floating fishhook annex2.aspxיומן דיג למערך חכות צף
בקשה ליבוא דגים לישראל - טופס מקווןhttp://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/fishery/Forms/Pages/Import_quest.aspxבקשה ליבוא דגים לישראל - טופס מקוון
אישור לרשות המכסhttp://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/fishery/Forms/Pages/ishur_mehes.aspxאישור לרשות המכס
בקשה לרישיון דיג ספורטיבי לספינהhttp://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/fishery/Forms/Pages/tofes_daig_sportivi.aspxבקשה לרישיון דיג ספורטיבי לספינהבקשה לרישיון דיג ספורטיבי לספינה