חקלאות ימית

ביום ד', כ"ט אדר א' התשע"ו, ה-09.03.2016,  נערך במשרד החקלאות ופיתוח הכפר כנס מגדלי אצות, אשר כלל בפעם הראשונה את כלל מגדלי האצות בישראל.

בכנס השתתפו כמאה משתתפים, הכוללים: נציגים מכלל החברות הפעילות בענף האצות בישראל, נציגים ממשרדי הממשלה (משרד החקלאות ופיתוח הכפר, משרד הכלכלה והתעשייה, משרד התשתיות הלאומיות, האנרגיה והמים ומשרד ראש הממשלה) כמו כן, נציגים ממכוני מחקר והאקדמיה שעסקו ועוסקים בהיבטים של גידול מסחרי של אצות.

הכנס חולק לשלושה מושבים:

מושב א' כלל הרצאות מבוא וסקירת כיווני מחקר יישומיים, עתידים.

מושב ב' כלל את הצגת החברות וריכוז נתונים על הענף כפי שנאספו באגף לדיג וחקלאות מים.

מושב ג' כלל דיון בשולחן עגול בהשתתפות נציגי הממשלה והחברות.


מצורפים סיכום הכנס והמצגות שהוקרנו במהלכו:

סיכום כנס מגדלי האצות בישראל - תשע"ו 2016

ענף האצות בישראל - נתונים כלכליים, רגולציה וחסמים - ד"ר עדי לוי

בחינת אפשרות להקמת מרכז מחקר ויישום של ביורפיינרי לקידום כלכלה ירוקה בישראל - ד"ר אלכס גולברג

Prof. Sammy Boussiba-Advances in the production of High Value Products by Microalgae.compressed 

Prof. Shosh Arad- Sulfated polysaccharide of red microalgae.pdf

תמונה מכנס מגדלי אצות תשעו2016

 

 

רשות הטבע והגנים תרכז את תחום האכיפה של משרדי החקלאות והאנרגיהhttp://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/dovrut/publication/2017/Pages/Enforcement_Ministry_of_Agriculture.aspxרשות הטבע והגנים תרכז את תחום האכיפה של משרדי החקלאות והאנרגיה
תקנות חדשות לפקודת הדיג - תקנות הדיג, 1937http://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/fishery/publication/2017/Pages/takanot_37.aspxתקנות חדשות לפקודת הדיג - תקנות הדיג, 1937